Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń wakacyjnych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz potrzebom szkół i placówek oświatowych, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie przygotował ciekawą ofertą bezpłatnych  szkoleń wakacyjnych na okres od 26 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i skorzystania z niej.

Kod Nazwa formy Rodzaj formy* Adresaci Przewidywany termin Miejsce realizacji Osoba odpowiedzialna
W-01 Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty - Szkoła Przyjazna Środowisku K zainteresowani nauczyciele 28.06.2021 r.
 godz. 9.00-11.00
on-line A. Szarzyńska
W-02 Certyfikat "Szkoła wierna dziedzictwu" K zainteresowane certyfikatem szkoły 28.06.2021 r.
 godz. 10.00-12.00
on-line I. Jóźwiak
W-03 O emocjach przez sztukę, czyli jak wesprzeć dziecko młodsze w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią WAR nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkoli, bibliotek i zainteresowani 28.06.2021 r.
 godz. 10.00-12.00
on-line A. Spikert
E. Kopacka
W-04 Ja, Ty i inni w zespole - wsparcie wychowawcze w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią WAR nauczyciele wychowania fizycznego 28.06.2021 r.
 godz. 9.00-12.00
W-M ODN
s. 105
J. Rogowski
W-05 Ja, Ty i inni w zespole - wsparcie wychowawcze w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią WAR nauczyciele wychowania fizycznego 29.06.2021 r.
 godz. 9.00-12.00
W-M ODN
s. 105
J. Rogowski
W-06 Terapeutyczna funkcja literatury w czasach pandemii W nauczyciele  języka polskiego szkół podstawowych 30.06.2021 r.
 godz. 10.00-11.30
on-line E. Jermacz
dr T. Staniszewski
W-07 Planowanie pracy pod kątem przygotowania do egzaminu z fizyki K nauczyciele fizyki szkół podstawowych 30.06.2021 r.
 godz. 11.00-13.15
WMODN
s. 201
J. Majewska
W-08 Nauka programowania z wykorzystaniem Ozobotów WAR nauczyciele  edukacji wczesnoszkolnej i zainteresowani 30.06.2021 r.
 godz. 11.00-14.00
WMODN
s. 214
L. Kalinowski
J. Brojek
W-09 Jak poprawić efektywność procesu nauczania matematyki? SZK nauczyciele matematyki 30.06.2021 r.
 godz. 11.30-14.30
on-line J. Paszuk
W-10 Jak wspierać ucznia w sytuacji kryzysowej po nauce zdalnej? WAR nauczyciele i specjaliści pracujący w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych 25.08.2021 r.
 godz. 14.30-17.30
on-line A. Kondrzycka
M. Jaroszewski
W-11 Ja, Ty i inni w zespole - wsparcie wychowawcze w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią WAR zainteresowani nauczyciele 30.06.2021 r.
 godz. 9.00-12.00
W-M ODN
s. 202
J. Rogowski
W-12 Modyfikacja programu wychowawczo-profilaktycznego po kryzysie wywołanym pandemią SZK osoby odpowiedzialne za programy wychowawczo-profilaktyczne w szkołach lub placówkach 30.06.2021 r.
 godz. 12.00-13.30
on-line M. Potasznik
W-13 Angażowanie zmysłów w proces wprowadzania liter SZK nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 1.07.2021 r.
 godz. 10.00-12.00
on-line E. Kopacka
W-14 Edukacja prawna nauczyciela religii WAR nauczyciele religii 2.07.2021 r.
 godz. 9.00-14.00
WMODN
s. 204
B. Osik
W-15 Egzamin maturalny z matematyki w formule 2023. SZK nauczyciele matematyki 2.07.2021 r.
 godz. 10.00-13.00
WMODN
s. 206
W. Andruszkiewicz
W-16 Sześciolatek na zajęciach z języka angielskiego w przedszkolu. SZK nauczyciele  języka angielskiego edukacji przedszkolnej 2.07.2021 r.
 godz. 10.00-11.30
on-line E. Szymborska
W-17 Edukacja ekonomiczna na lekcjach matematyki WAR nauczyciele matematyki szkół podstawowych 2.07.2021 r.
 godz. 10.00-11.30
WMODN
s. 201
J. Majewska
W-18 Świat małej ojczyzny - szkolny projekt regionalny. Metoda webquestu -część 1 (przygotowanie projektu). SZK nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 5.07.2021 r.
 godz. 9.00-12.00
on-line E. Jermacz
K. Pietrzyk
W-19 O emocjach przez sztukę, czyli jak wesprzeć dziecko młodsze w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią WAR nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkoli, bibliotek i zainteresowani 5.07.2021 r.
 godz. 10.00-12.00
on-line A. Spikert
E. Kopacka
W-20 Nauczyciel muzyki wspierającym uczniów w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią WAR nauczyciele  z miasta Olsztyn, powiatu olsztyńskiego i ostródzkiego 5.07.2021 r.
 godz. 11.00-14.00
on-line A. Zmysłowski
W-21 Scottie Go! - nauka programowania dla najmłodszych WAR nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 5.07.2021 r.
 godz. 11.00-14.00
WMODN
s. 214
J. Brojek
L. Kalinowski
W-22 Muzyka na lekcji języka obcego WAR nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego 6.07.2021 r.
 godz. 13.00-16.00
on-line A. Lichy
A. Kubińska
E. Moczulska
W-23 Standardy pracy dyrektora szkoły/placówki SZK dyrektorzy i kadra kierownicza szkół i placówek 7.07.2021 r.
 godz. 10.00-13.00
on-line J. Paszuk
W-24 O emocjach przez sztukę, czyli jak wesprzeć dziecko młodsze w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią WAR nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkoli, bibliotek i zainteresowani 7.07.2021 r.
 godz. 10.00-12.00
on-line A. Spikert
E. Kopacka
W-25 Wprowadzenie do programowania w języku Python WAR nauczyciele informatyki 7.07.2021 r.
 godz. 10.00-13.00
WMODN
s. 214
L. Kalinowski
J. Brojek
W-26 Uczniowie z emigracji w W. Brytanii na lekcjach języka angielskiego w polskiej szkole. WAR nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych 7.07.2021 r.
 godz. 18.00-20.15
on-line E. Moczulska
A. Lichy
W-27 Wychowanie i psychoprofilaktyka po pandemii – wyzwania współczesnej szkoły SZK pedagodzy, wychowawcy, zainteresowani nauczyciele 7.07.2021 r.
godz. 12.00-13.30
on-line M. Potasznik
W-28 Webinarium: Wyzwania w czasie kryzysu – jak rozumieć i traktować lęk? WAR nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy 7.07.2021 r.
 godz. 15.00-17.15
on-line M. Jaroszewski
A. Kondrzycka
W-29 Nauczyciel muzyki wspierającym uczniów w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią WAR nauczyciele  muzyki z powiatów: kętrzyńskiego, działdowskiego, szczycieńskiego 8.07.2021 r.
 godz. 11.00-14.00
on-line A. Zmysłowski
W-30 Reintegracja uczniów po zdalnym nauczaniu w szkołach i międzyszkolnych zespołach nauczania języka ukraińskiego - przykłady dobrych praktyk KON nauczyciele języka ukraińskiego 8.07.2021 r.
 godz. 17.00-19.00
on-line L. Tchórz
W-31 Nauczanie przez eksperymentowanie w edukacji wczesnoszkolnej SZK nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 15.07.2021 r.
 godz. 17.00-19.00
on-line E. Kopacka
W-32 Planowanie i organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów na lekcjach chemii w szkole podstawowej. WAR nauczyciele chemii szkół podstawowych 19.07.2021 r.
 godz. 9.00-12.00
on-line A. Chałupa
W-33 Planowanie i organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów na lekcjach biologii w szkole podstawowej. WAR nauczyciele biologii szkół podstawowych 20.07.2021 r.
godz. 9.00-12.00
on-line A. Chałupa
W-34 Webinarium: Nie ma wakacji w szkole komunikacji W nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy 18.08.2021 r.
 godz. 15.00-16.30
on-line A. Kondrzycka
M. Jaroszewski
W-35 Malowane ogrody WAR nauczyciele plastyki 23.08.2021 r.
 godz. 10.00-15.00
Olsztyn-plener w ogrodzie B. Wiśniewska-Sielaszuk
W-36 Dni adaptacyjne- jak przygotować dziecko do przedszkola. K nauczyciele przedszkola 23.08.2021 r.
 godz. 16.30-19.30
on-line I. Jurczak
J. Grican
W-37 Planowanie pracy nauczyciela muzyki z wykorzystaniem elementów muzykoterapii wspierającej uczniów w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią. K nauczyciele  muzyki z miasta Olsztyn, powiatów ostródzkiego i olsztyńskiego 23.08.2021 r.
 godz. 17.00-20.00
on-line A. Zmysłowski
W-38 Bajki czasów pandemii - skuteczne metody radzenia sobie z trudnościami szkolnymi W nauczyciele  języka polskiego szkół podstawowych 23.08.2021 r.
 godz. 10.00-11.30
on-line E. Jermacz
dr T. Staniszewski
W-39 Jak motywować ucznia na lekcji języka obcego? WAR nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego 24.08.2021 r.
 godz. 13.00-16.00
on-line A. Kubińska
A. Lichy
W-40 Tworzenie i wykorzystanie labooków na lekcjach religii i etyki WAR nauczyciele religii i etyki 24.08.2021 r.
 godz. 9.00-14.00
WMODN
s. 204
B. Osik
W-41 Planowanie pracy dydaktycznej na lekcjach matematyki K nauczyciele matematyki 25.08.2021 r.
 godz. 10.00-12.00
WMODN W. Andruszkiewicz
W-42 Dłuższa forma wypowiedzi na pisemnym egzaminie maturalnym WAR nauczyciele języka polskiego ze szkoły ponadpodstawowej 25.08.2021 r.
 godz. 10.00-13.00
on-line W. Tański
W. Zielińska
W-43 Webinarium: Nie ma wakacji w szkole komunikacji W nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy 25.08.2021 r.
 godz. 15.00-16.30
on-line A. Kondrzycka
M. Jaroszewski
W-44 Uzależnienia behawioralne – gdzie szukać pomocy dla ucznia uzależnionego od gier komputerowych? SZK pedagodzy, wychowawcy, zainteresowani nauczyciele 25.08.2021 r.
godz. 14.00-15.30
on-line M. Potasznik
W-45 Planowanie pracy nauczyciela muzyki z wykorzystaniem elementów muzykoterapii wspierającej uczniów w sytuacji kryzysowej spowodowanej pandemią. K nauczyciele  z powiatów kętrzyńskiego, działdowskiego, szczycieńskiego, mrągowskiego 25.08.2021 r.
 godz. 17.00-20.00
on-line A. Zmysłowski
W-46 Przygotowanie sprawozdania z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły/przedszkola. K dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/przedszkoli 26.08.2021 r.
 godz. 10.00-13.00
WMODN
s. 215
E. Nosowicz
W-47 Cuda ze sznurka-makramy WAR nauczyciele  przedszkola 26.08.2021 r.
 godz. 16.30-19.30
W-M ODN
s. 105
I. Jurczak
J. Grican
W-48 Jak przygotować się do oceny pracy dyrektora szkoły/przedszkola? K zainteresowani dyrektorzy szkół/przedszkoli 27.08.2021 r.
 godz. 9.00-12.00
WMODN
s. 215
E. Nosowicz
W-49 Świat małej ojczyzny- szkolny projekt regionalny. Metoda webquestu.
część 2 (realizacja projektu).
W nauczyciele języka polskiego
szkół podstawowych
27.08.2021 r.
 godz. 09.00-12.00
on-line E. Jermacz
K. Pietrzyk
W-50 Jak przygotować program realizacji doradztwa zawodowego na rok szkolny 2021/2022 WAR szkolny doradca zawodowy,
 osoba pełniąca obowiązki
doradcy zawodowego, zainteresowani nauczyciele
30.08.2021 r.
godz. 12.00-14.30
WMODN
s. 206
E. Wierczuk
W-51 Konstruowanie planu rozwoju zawodowego przez nauczyciela K zainteresowani nauczyciele 31.08.2021 r.
 godz. 13.00-15.15
on-line B. Osik
W-52 Webinarium „Lasoterapia” SZK zainteresowani nauczyciele 14.07.2021 r.
 godz. 17.00-19.00
on-line A. Szarzyńska
W-54 Szlakiem zamków gotyckich - warsztaty terenowe WAR zainteresowani nauczyciele 28.08.2021 r. godz. 8.00-17.00 Nidzica
Działdowo
I. Jóźwiak
Dodatkowo do oferty wakacyjnej wpisaliśmy szkolenie, które z uwagi na specyfikę jest szkoleniem płatnym realizowanych w okresie wakacji.
W-53 Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej  pomocy SZK zainteresowani nauczyciele 26, 27.06;
3, 4.07.2021 r.
WMODN
s. 201 i 204
E. Wierczuk

Zachęcamy do wakacyjnych spotkań z nami.
Aby zgłosić się na wybrane szkolenie,
należy zarejestrować się online, wypełniając kartę zgłoszenia.

Możesz również polubić…

Skip to content