Archiwum miesięczne: Listopad 2017

Szkolenie dla nauczycieli

Szkolenie dla nauczycieli sprawdzających umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową Stosownie do zapisów art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o wydanie karty rowerowej dokonuje m.in. nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego organizowane nieodpłatnie w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego.…
Czytaj dalej

Skip to content