Archiwum miesięczne: marzec 2018

Zapraszamy do udziału w konkursie – Szlakiem Mikołaja Kopernika

Konkurs informatyczny, który organizuje samorząd województwa, skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Warmii i Mazur. Ideą przedsięwzięcia „Szlakiem Mikołaja Kopernika” jest rozwijanie wśród młodzieży umiejętności wykorzystywania nowych technologii, jak również pogłębianie wiedzy z zakresu historii, nauki, kultury, filozofii, religii oraz astronomii. Uczestnikami mogą być uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, gimnazjalnych i…
Czytaj dalej

Zapraszają do udziału w projekcie „Tworzenie programów nauczania…”

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekt „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”. Potrzeba tego przedsięwzięcia wynika ze świadomości rosnących zależności między edukacją i rynkiem pracy oraz konieczności holistycznego kształtowania kompetencji kluczowych, takich jak:…
Czytaj dalej

Wyniki konkursów przedmiotowych

W roku szkolnym 2017/2018 W-M ODN w Olsztynie był realizatorem konkursu przedmiotowego z matematyki dla uczniów szkół podstawowych oraz konkursów z języka polskiego i fizyki dla uczniów gimnazjów i klas gimnazjalnych z województwa warmińsko-mazurskiego. Informujemy, że listy laureatów i finalistów, arkusze konkursowe oraz modele odpowiedzi do zadań konkursowych etapu wojewódzkiego zostały opublikowane na stronach internetowych…
Czytaj dalej

Odwołane konsultacje „Dostosowanie metod i form pracy…”

Szanowni Państwo, z przyczyn niezależnych zostają odwołane konsultacje pani Marii Jasińskiej- Zamarji "Dostosowanie metod i form pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów w klasie. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych (IPET) dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego", nr VII-34, które miały się odbyć w środę 4 kwietnia 2018  r. Za zaistniałą sytuację bardzo przepraszamy.…
Czytaj dalej

Skip to content