Roczne Archiwa:: 2019

Zaproszenie do udziału w konferencji „Zniewolony umysł…”

Polska Akademia Oświaty Sp. z o.o. we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie zaprasza do udziału w konferencji „Zniewolony umysł – uzależnienia behawioralne jako wyzwanie współczesnego świata”. Konferencja jest finansowana ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu, przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Zadanie…
Czytaj dalej

Odwołane zajęcia „Elementy coachingu jako…”

Szanowni Państwo, Z przyczyn od nas niezależnych zostają odwołane zajęcia „Elementy coachingu jako poszukiwania sensu oraz doskonalenia siebie i uczniów w pracy nauczyciela języka polskiego szkoły podstawowej.”, które miały się odbyć dnia 18 maja 2019 r. Osoby zainteresowane bardzo przepraszamy za zaistniałą sytuację.
Czytaj dalej

Nabór do projektu „Kompleksowe wspieranie w rozwoju Szkół”

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół i Placówek, ogłaszam nabór na już siódmą edycję realizacji projektu „Kompleksowe wspieranie w rozwoju Szkół i nauczycieli przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie”. Miło mi poinformować, że w ciągu pięciu lat uczestniczyło w nim 86 szkół, kilkanaście z nich przez dwa, a dwanaście nawet przez trzy lata. Wszystkim szkołom bardzo…
Czytaj dalej

Ostatnia edycja kursu kwalifikacyjngo z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego

Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie ogłasza rekrutację na ostatnią edycję kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli czynnych zawodowo posiadających kwalifikacje do pracy na pierwszym etapie edukacyjnym (przedszkole i klasy I-III). Słuchacze uzyskują przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Aby uzyskać pełne kwalifikacje wymagany…
Czytaj dalej