Archiwum miesięczne: wrzesień 2019

Za naprawianie świata

Jesteś nauczycielem lub nauczycielką i uczysz szacunku dla różnorodności i praw człowieka? Zgłoś się do Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”. Nabór trwa do 30 września. Nagroda im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” przyznawana jest nauczycielom i nauczycielom, którzy: uczą i wychowują w duchu tolerancji i poszanowania dla innych,odgrywają ważną rolę w szkole i…
Czytaj dalej

Zapraszamy na konferencję – Alternatywne formy programowania w oparciu o pedagogikę F. Froebla.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego na konferencję Alternatywne formy programowania w oparciu o pedagogikę F. Froebla. Jest to pierwsza konferencja na Warmii i Mazurach, która przybliży nauczycielom praktyczne zastosowanie pedagogiki Froebla. Najważniejszą  istotą pedagogiki Froebla są zabawy edukacyjne, których zadaniem jest podkreślenie wspólnoty dorosłych i dzieci oraz wykorzystanie do tych zabaw tzw. darów, czyli…
Czytaj dalej

90 rocznica powstania szkół polskich na Warmii i Mazurach

Wojewódzki konkurs pod hasłem „Jak to w dawnej szkole bywało…” pod patronatem: Warmińsko-Mazurski Urzędu Marszałkowskiego, Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie i Muzeum Historycznego w Ełku. Cele konkursu to: upamiętnienie 90 rocznicy powstania szkół polskich na Warmii i Mazurach, kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o historii Polski,rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów,…
Czytaj dalej

Skip to content