Archiwum miesięczne: październik 2021

Konkurs – Poczet Bohaterów Niepodległej na Warmii, Mazurach i Powiślu

Zapraszamy do udziału w konkursie Poczet Bohaterów Niepodległej na Warmii, Mazurach i Powiślu, realizowanego w ramach projektu „WARMIA I MAZURY NA DRODZE KU NIEPODLEGŁOŚCI”, którego organizatorem jest Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, a partnerem w tym działaniu Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Celem konkursu jest zmotywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy historycznej o postaciach i wydarzeniach z regionu Warmii,…
Czytaj dalej

Specjalistyczne Centrum Wspierania Edukacji Włączającej w Olsztynie

1 lipca 2021 r. rozpoczęło swoją działalność Specjalistyczne Centrum Wspierania Edukacji Włączającej w Olsztynie. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014−2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji
Czytaj dalej

W Ośrodku we wrześniu

11 września 2021 r. nauczyciele zainteresowani dziedzictwem historycznym regionu wzięli udział w warsztatach terenowych poświęconych Stalagowi I B Hohenstein. Obóz został ulokowany w okolicy wsi Królikowo, niedaleko Tannenberg Denkmal. Według szacunkowych obliczeń w latach 1939 – 1945 przez największy obóz jeniecki regionu przeszło ok. 400 tysięcy jeńców wojennych różnych narodowości. Największe grupy stanowili jeńcy polscy, radzieccy, francuscy…
Czytaj dalej

Skip to content