Forum Nauczycieli Matematyki

Zapraszamy nauczycieli matematyki wszystkich etapów edukacyjnych (szkoła podstawowa I-III, IV-VI, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna) na ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie Forum Nauczycieli Matematyki. W trakcie jego trwania będzie podjęta próba rozwiązania problemu - Zrozumieć matematykę, czy zrozumieć ucznia?

Zajęcia rozpoczną się 14 maja 2016 r. (sobota), o godzinie 9.00, w Gimnazjum nr 3 w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 9.
W ramach spotkania odbędą się dwa wykłady i warsztaty poprowadzone przez:

  • dr Mirosława Dąbrowskiego z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW;
  • dr Jerzego Chodnickiego, nauczyciela matematyki w III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży;
  • Davida Caina, nauczyciela konsultanta w WODN w Zgierzu.

Szczegółowy program spotkania

Każdy uczestnik weźmie udział w wykładach i dwóch warsztatach. Ze względu na warsztatowy charakter zajęć liczba uczestników będzie ograniczona.

Zgłoszenie na spotkanie poprzez formularz rejestracyjny należy przesyłać do 5 maja 2016 r. do godziny 24.00. Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rejestrowane. Wypełnij formularz rejestracyjny

Osoby zakwalifikowane na spotkanie otrzymają informację mailem 10 maja 2016 r. do godziny 15.00, na adres podany w zgłoszeniu.

Uczestnikom zapewniamy:

  • bezpłatny udział w warsztatach i wykładach,
  • kawę, herbatę, coś słodkiego,
  • miłą atmosferę.

Organizator nie zwraca kosztów podróży uczestnika.
Zapraszamy,
moderatorzy:
Agnieszka Spikert, Henryk Sienkiewicz i Józef Paszuk

Sporządził
Henryk Sienkiewicz
tel. 89 522 85 01,
sienkiewicz@wmodn.olsztyn.pl

Skip to content