Zapraszamy na szkolenie – Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych …

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie
„Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych  w praktyce szkolnej.
Organizacja kształcenia specjalnego uczniów z niepełnosprawnościami w szkole – edukacja włączająca”

nr II-9

Szkolenie odbędzie się  8 lutego  2017 r - środa w godz.  14.00 - 17.00 w sali 204.
w Warmińsko- Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
ul. Głowackiego 17.

Zgłoszenia indywidualne poprzez stronę internetową do dnia 3 lutego  2017.
Zgłoszenie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

Sporządziła
Maria Jasińska- Zamarja
tel. 89 522 85 16

jasinska@wmodn.olsztyn.pl

Skip to content