Streszczenia wykładów z konferencji „Jak wspierać dziecko w sytuacji kryzysowej”

13 listopada 2017 r.w Centrum Wdrażania i Promocji Inicjatyw w Olsztynie odbyła się konferencja „Jak wspierać dziecko-ucznia w sytuacji kryzysowej” finansowana ze środków na doskonalenie nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty. Organizatorem konferencji był Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.  Wzięło w niej udział 120 nauczycieli z województwa warmińsko-mazurskiego.

Podczas spotkanie mieliśmy okazję usłyszeć wystąpienia Magdaleny Ołubowicz na temat „Uczeń w obliczu kryzysu –  perspektywa rozwojowa i sytuacyjna” oraz Ryszarda Jabłońskiego – „Autodestrukcyjność dziecka – ucznia w sytuacji kryzysowej. Interwencja i profilaktyka”.

W drugiej części konferencji temat „Zdrowie psychiczne w szkole – medal dwustronny” przedstawiał Marcin Jaroszewski oraz podinspektor Małgorzata Bojarowska zaprezentowała wspólne działania policji i szkoły na rzecz pomocy dziecku.

Konferencja była doskonała okazją do refleksji nad znaczeniem i rolą kryzysu w życiu dziecka – ucznia oraz możliwościami wykorzystania potencjału rozwojowego sytuacji kryzysowej.

Poniżej zamieszczamy streszczenia wykładów z konferencji „Jak wspierać dziecko-ucznia w sytuacji kryzysowej”

Sporządziła
Agata Niemier

tel. 89 522 85 15
niemier@wmodn.olsztyn.pl

Możesz również polubić…

Skip to content