W Ośrodku w marcu

2 i 3 marca 2019 r. w W-M ODN w Olsztynie odbyły się zajęcia „Zastosowanie narzędzi myślowych TOC oraz przekładu intersemiotycznego na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej.” W warsztatach wzięło udział 80 nauczycieli, którzy pod kierunkiem Magdaleny Arnister-Wiśniewskiej, uczestniczki Międzynarodowego Kongresu Myślenia Krytycznego, ćwiczyli tworzenie gałęzi logicznej na podstawie „Artysty” Sławomira Mrożka, „Balladyny” Juliusza Słowackiego i „Świtezianki” Adama Mickiewicza. Dzielenie się doświadczeniem zawodowym i sprawdzoną „dobrą praktyką” jest najlepszą i jak dotąd niezastąpioną formą doskonalenia się - stwierdzili bardzo zadowoleni ze szkolenia nauczyciele.
Elżbieta Jermacz

6 marca zakończył się cykl szkoleń i warsztatów na temat rozwijania kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych objętych kompleksowym wsparciem przez W-M ODN w Olsztynie Filię w Olecku. Nauczyciele szkół podstawowych w Pogorzeli i Judzikach podnosili własne kompetencje w zakresie planowania i organizowania procesów dydaktycznych, sprzyjających rozwijaniu kompetencji kluczowych. Zgodnie z opracowanym harmonogramem, do końca roku szkolnego 2018/2019 wszyscy nauczyciele tych szkół, będą realizowali zadania nakierowane na wzmacnianie kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się. Warsztaty i szkolenia prowadziła Jolanta Grędzińska-Kosiorek - nauczyciel konsultant W-M ODN w Olsztynie Filii w Olecku. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Jolanta Grędzińska-Kosiorek

13 marca w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej w Olsztynie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy historycznej Od zaborów do niepodległości" i prelekcja autora, nauczyciela - konsultanta W-M ODN w Olsztynie Filii w Olecku Jacka Rutkowskiego. Na wystawie zgromadzono zabytkowe dokumenty i artefakty związane z okresem zaborów i początków II RP.
Jacek Rutkowski

14 marca w siedzibie W-M ODN w Olsztynie odbył się etap regionalny „Olimpiady Solidarności” 2019 r.  Uczniowie drugich klas szkół ponadpodstawowych i trzecich klas techników mieli rozwiązać w ciągu 60 minut 30 zadań testowych z historii najnowszej, z lat 1970 – 1990. Do testu przystąpiło 24 uczestników. O godzinie 10.00 nastąpiło uroczyste otwarcie konkursu. Po odebraniu życzeń od zespołu Audiofeels, Ambasadora tegorocznej edycji Olimpiady Solidarności oraz wysłuchaniu ich autorskiej adaptacji utworu „Zbroja” - Jacka Kaczmarskiego, na twarzach uczestników zagościły uśmiechy. Tuż przed otwarciem kopert z testami, w imieniu Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty, Wiesława Szafrańska-Bortkiewicz złożyła gratulacje i życzenia samych sukcesów wojewódzkim finalistom konkursu. Komisja Konkursowa w ekspresowym czasie wyłoniła zwycięzców. Na zakończenie konkursu, Waldemar Żakowski, dyrektor Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia nauczycieli w Olsztynie, wręczył pamiątkowe nagrody uczestnikom olimpiady. Nasze województwo w finale ogólnopolskim Olimpiady Solidarności będzie reprezentowała trzyosobowa drużyna w składzie: Artur Wojciech Borowy, który zajął I miejsce w konkursie, Jakub Stokowski – II miejsce, Agata Mączyńska – III miejsce. Życzymy im powodzenia w Poznaniu. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.
Józef Rogowski

17-21 marca Jacek Rutkowski nauczyciel konsultant W-M ODN w Olsztynie Filii w Olecku uczestniczył w seminarium edukacyjnym ORE i Instytutu de la Shoah w Paryżu p/t „Edukacja historyczna i obywatelska: Shoah jako punkt wyjścia". W trakcie seminarium wymieniano doświadczenia edukatorów i nauczycieli z Polski i Francji w tematach związanych z nauczaniem o ludobójstwach w historii ludzkości.
Jacek Rutkowski

23 marca w W-M ODN w Olsztynie odbyła się Konferencja Filmoznawcza „W świecie dziecięcej wyobraźni”, prowadzona przez dr Macieja Dowgiela, Wędrującego Filmoznawcę Filmoteki Szkolnej z Warszawy i Magdalenę Rudnicką, Liderkę Filmoteki Szkolnej. Zaprezentowano cztery nowe lekcje Filmoteki Szkolnej: Między słowem a obrazem, Człowiek i świat, ABC animacji, Przewodnicy naszego dzieciństwa. Omówiono powiązania lekcji Filmoteki Szkolnej z podstawą programową, umożliwiające wprowadzenie filmów do procesu edukacyjnego. Wykorzystana została metoda storytellingu w rozwijaniu wyobraźni dzieci i TIKowe narzędzia w pracy z filmem na lekcji.
Za wyjątkowe doświadczenie edukacyjne w imieniu uczestników dziękuję współorganizatorom, którymi byli: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Filmoteka Szkolna. Magia filmu trwa.
Elżbieta Jermacz

26 marca w Filii Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olecku odbyło się szkolenie „Edukacja ekonomiczna i prawna w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego”.
W szkoleniu wzięli udział nauczyciele z powiatów: oleckiego, ełckiego i gołdapskiego. Nauczyciele otrzymali wsparcie w zakresie metodyki prowadzenia zajęć z zakresu tematyki ekonomicznej i prawnej oraz zostali zapoznani z bazą materiałów dydaktycznych dostępnych w formie elektronicznej. Dodatkową atrakcją był bezpłatny kiermasz książek z podstaw przedsiębiorczości i ekonomii oraz publikacja Ministerstwa Sprawiedliwości „Przychodzi uczeń prawnika” z obudową CD, która otrzymali wszyscy uczestnicy szkolenia. Szkolenie prowadzili nauczyciele konsultanci W-M ODN w Olsztynie Filii w Olecku - Jolanta Grędzińska-Kosiorek i Jacek Rutkowski. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Jolanta Grędzińska-Kosiorek

27 i 28 marca w przedszkolach „Britiszek" i „U Lolka" w Ełku odbyły się warsztaty w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych" z udziałem Elżbiety Szymborskiej (W-M ODN w Olsztynie) i Dariusza Kuleszy (Express Publishing) rozwijające kompetencje językowe uczestników - nauczycieli przedszkoli.
Jacek Rutkowski

Skip to content