90 rocznica powstania szkół polskich na Warmii i Mazurach

Wojewódzki konkurs pod hasłem „Jak to w dawnej szkole bywało…” pod patronatem: Warmińsko-Mazurski Urzędu Marszałkowskiego, Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie i Muzeum Historycznego w Ełku.

Cele konkursu to:

  • upamiętnienie 90 rocznicy powstania szkół polskich na Warmii i Mazurach,
  • kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o historii Polski,
  • rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów,
  • propagowanie  projektu filmowego jako nowatorskiej metody pracy ucznia.

W konkursie biorą udział uczniowskie projekty filmowe – termin nadsyłania prac mija 30 września 2019 roku.

Regulamin konkursu  

Karta zgłoszeniowa

Sporządził:
Jacek Rutkowski

rutkowski@wmodn.olsztyn.pl
tel. 87 621 78 13, 87 777 05 05

Możesz również polubić…

Skip to content