Akcja Polskiej Akcji Humanitarnej “Zróbmy pokój”

Polska Akcja Humanitarna rozpoczęła rejestrację szkół i innych grup do nowej akcji “Zróbmy pokój”. To kolejny etap naszej kampanii, skierowanej do uczniów i nauczycieli, która daje im możliwość poszerzenia wiedzy na temat problemów globalnych współczesnego świata oraz nauczenia się podejmowania świadomych działań, mających wpływ na poprawę sytuacji życiowej innych ludzi.

Gdy myślimy o pojęciu „pokój” jednymi z naszych pierwszych skojarzeń są znane nam z mediów obrazy konfliktów zbrojnych w odległych miejscach świata lub wojny, o których uczymy się na lekcjach historii. Natomiast rzadko odnosimy ten termin do naszego codzienne życia, a przecież jest mu tak bliski. Każdy z nas musi w wielu sytuacjach współpracować z innymi, stawiać czoło konfliktom z członkami rodziny lub znajomymi, dyskutować w celu wymiany kontrastowych poglądów. W jaki sposób dobrze i umiejętnie radzić sobie w takich okolicznościach? Nie jest to proste, ale szansę na nabycie takich umiejętności stanowi udział w nowej akcji edukacyjnej Polskiej Akcji Humanitarnej „Zróbmy pokój”.

W ramach projektu uczniowie oraz nauczyciele mają szansę przeprowadzić zajęcia edukacyjne o znaczeniu pokoju według gotowych scenariuszy lekcji i warsztatów oraz wykorzystać nabytą w ich czasie wiedzę do działań praktycznych. Możliwości jest wiele - od organizacji zawodów sportowych po przygotowanie szkolnych debat na problemowe tematy. Przy podjęciu każdej aktywności można liczyć na wsparcie i podpowiedzi pracowników Polskiej Akcji Humanitarnej oraz korzystać z przygotowanych darmowych materiałów, pomocnych w organizacji lekcji lub wydarzeń. Opcjonalnie, możliwe jest również przeprowadzenie zbiórki pieniężnej na budowę biblioteczki dla dzieci w Sudanie Południowym, w którym trwa wojna domowa. W zeszłym roku szkolnym uczniowie, zaangażowani w projekty edukacyjne PAH, zebrali łącznie 164 000 zł! Przekazując nawet niewielkie kwoty, udało im się realnie wpłynąć na zwiększenie pomocy, której mogła udzielić organizacja.

Wszystkim działaniom, podejmowanych w ramach akcji towarzyszy pogłębiona refleksja nad znaczeniem pokoju i jego zagrożeniami. Zachęcamy do rejestracji wszystkie zainteresowane szkoły i inne grupy, ponieważ jest to okazja zarówno do podniesienia swojej świadomości na temat problemów globalnych współczesnego świata oraz rozwoju osobistego, jak i możliwość udzielenia pomocy tym, którzy najbardziej tego potrzebują.

Ze szczegółami akcji „Zróbmy pokój” można zapoznać się na naszej stronie internetowej

Polecamy uwadze także kolejne akcje, które odbędą się w tym roku szkolnym w ramach kampanii „Niosę pomoc”

Skip to content