BohaterON w Twojej Szkole 2022

Trwają zapisy dla szkół i przedszkoli do projektu BohaterON w Twojej Szkole 2022, będącego częścią VII edycji ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię!

BohaterON w Twojej Szkole to działania skierowane do placówek oświatowych i instytucji związanych z edukacją dzieci i młodzieży. Misją projektu jest tworzenie i przekazywanie wiedzy historycznej - szczególnie tej dotyczącej Powstania Warszawskiego - w atrakcyjnej dla młodych ludzi formie oraz nowoczesna edukacja patriotyczna. W tym celu, we współpracy z metodykami i praktykami ze wszystkich poziomów nauczania tworzone są konspekty zajęć i materiały edukacyjne do wykorzystania na lekcjach historii, polskiego, wychowawczych, czy zajęciach dodatkowych.

W tym roku, wykonywane dotychczas przez uczniów, tradycyjne kartki-laurki dla Powstańców zastąpią wpisy na portalu www.dumnizpowstancow.pl - nowym, wirtualnym miejscu pamięci o Powstańcach i Powstaniu Warszawskim.

Każda szkoła, która weźmie udział w projekcie otrzyma dyplom uczestnictwa oraz imienne zaświadczenie dla koordynatora.

Udział w akcji jest bezpłatny, a rekrutacja trwa 2 października 2022 r.

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/iNeicCEFZGJDHvNP8

 Wszystkie szczegóły dotyczące projektu dostępne są na stronie internetowej: https://bohateronwtwojejszkole.pl/zglos-placowke

Skip to content