Archiwa kategorii: Inni proponują

Nieznana historia Warmii i Mazur

Udostępniając do powszechnego użytku wykłady z cyklu ”Nieznana historia Warmii i Mazur” Hołd Pruski – koniec państwa zakonu krzyżackiegoHołd Pruski – polska kolonizacja południowych ziem pruskich Chcemy podnieść poziom wiedzy o znaczeniu Hołdu Pruskiego dla Europy, Polski i naszego regionu.Hołd Lenny złożony w 1525 roku polskiemu królowi Zygmuntowi Staremu przez Albrechta Hohenzollerna, który przyjął wyznanie…
Czytaj dalej

Mokradła są ważne!

Konkurs na komiks „Mokradła są ważne!” dla dzieci z województwa kujawsko – pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego. Celem konkursu jest zachęcenie do obserwacji przyrodniczych, zwrócenie uwagi na rolę w utrzymaniu bioróżnorodności ekosystemów wodnych i bagiennych, zwrócenie uwagi na zanikanie naturalnych niewielkich zbiorników wodnych, mokradeł i bagien w związku z działalnością człowieka ale i zmianami klimatu (susze),…
Czytaj dalej

Młodzieżowe Seminarium Astronomiczno – Astronautyczne

Wzorem ubiegłych lat Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomiczno-Astronautycznego (OMSA) im. Profesora Roberta Głębockiego zaprasza do przeprowadzenia wojewódzkich konkursów na referat z zakresu astronomii i astronautyki dla uczniów szkół średnich (dodatkowo dopuszczamy uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej jeżeli zaistnieje taka potrzeba). Patronat merytoryczny nad przebiegiem konkursu i seminarium sprawują: Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Miłośników…
Czytaj dalej

Póki nie jest za późno

Konkurs adresowany jest do uczniów i nauczycieli wszystkich typów szkół z całej Polski. Jego celem jest wzbudzenie zainteresowania historią oraz współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci narodowej lub miejsc wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób, a także losami świadków historii bezpośrednio związanymi z miejscami zarówno upamiętnionymi, jak i nieupamiętnionymi. Tematyka prac powinna…
Czytaj dalej

Skip to content