Zasady publikowania w Kajecie

  • Nadesłany tekst musi spełniać warunki określone w ustawie o prawach autorskich.
  • Teksty o charakterze naukowym i popularnonaukowym muszą spełniać wymogi tekstów tego typu.
  • Pod nadesłanym tekstem muszą znajdować się dane autora (imię i nazwisko, adres mailowy, nazwa szkoły lub placówki, nazwa miejscowości).
  • Teksty i zdjęcia (w osobnym pliku w formacie JPG.) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: kajet@wmodn.olsztyn.pl lub dostarczyć  na płytce CD-ROM do sekretariatu W-M ODN w Olsztynie.
  • Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów, nie informuje o przyjęciu lub nie do druku, nie przyjmuje tekstów, które zostały wysłane do innego czasopisma.
  • Redakcja, po uprzednim skontaktowaniu się z autorem, ma prawo wprowadzić zmiany i skróty w nadesłanym artykule.
Kajet - wydania aktualne
Kajet - wydania archiwalne

zobacz wszystkie

Skip to content