Czytanie ze zrozumieniem, Uczę bez stopni – kursy online

Uruchamiamy kursy online

  • Kształcenie umiejętności czytania ze  zrozumieniem w edukacji polonistycznej w edukacji wczesnoszkolnej na Platformie Moodle W-M ODN w Olsztynie. Początek kursu (moduł I) -25 marca 2020 r.
  • Uczę bez stopni - ocenianie kształtujące i zeszyty OK w edukacji wczesnoszkolnej. Początek kursu -30 marca 2020 r.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Agnieszką Spikert spikert@wmodn.olsztyn.pl  w celu otrzymania klucza dostępu.

Kursy zakończą się otrzymaniem zaświadczenia.

Sporządziła:
Agnieszka Spikert
spikert@wmodn.olsztyn.pl

Możesz również polubić…

Skip to content