Dyrektor szkoły/placówki w I kadencji

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli informuje, że 25 października 2017, o godzinie 12,00 odbędzie się pierwsze spotkanie w ramach Projektu „Dyrektor szkoły/placówki w I kadencji”.

Projekt ten jest – w zamierzeniach – siecią współpracy  i samokształcenia dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oraz dyrektorów ze stażem do 3 lat na stanowisku kierowniczym. Realizowany będzie w formie cyklicznych spotkań seminaryjnych poświęconych poszerzaniu wiedzy oraz doskonaleniu umiejętności potrzebnych w kierowaniu szkołą/placówką.

Spotkanie inaugurujące realizację Projektu odbędzie się
w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie,
ul. Głowackiego 17.

Zapraszamy  Koleżanki I Kolegów wypełniających powyższe kryteria (udział w Projekcie jest dobrowolny i bezpłatny)

Szczegółowych informacji udziela:
Józef Paszuk,
konsultant W-M ODN w Olsztynie,
tel.: 89 522 85 14,
e-mail: paszuk@wmodn.olsztyn.pl

Skip to content