Edukacja Globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz MSZ   przy realizacji VI edycji Projektu "Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju".

W I semestrze roku szkolnego 2016/2017 projekt adresowany jest w szczególności do tych szkół i zespołów nauczycieli, które w latach 2012-2015 uczestniczyły w projektach ORE i realizowały tematykę edukacji globalnej, wpisaną do podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Projekt jest dwumodułowy:

  • Moduł 1. październik - grudzień 2016
  • Moduł 2. styczeń-grudzień 2017

Udział szkół w projekcie służy rozwijaniu kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży, w szczególności kompetencji społecznych i obywatelskich, inicjatywności i przedsiębiorczości stanowiących podstawę uczenia się przez całe życie oraz budowania odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego opartego na wiedzy i uniwersalnych wartościach.

Działania projektu - Moduł 1/ 2016

  1. Utworzenie sieci 10 szkół edukacji globalnej w regionach. Szkolenie dla Liderów Edukacji Globalnej.
  2. Szkolenia / warsztaty dla zespołów nauczycieli w szkołach Liderów EG.
  3. Spotkania z Wolontariuszami w szkołach Liderów EG
  4. Konkurs plastyczny dla szkół  „Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po roku 2030”  - II edycja ( zgłoszenie prac plastycznych do 18.11.2016r.)
  5. Edukacja globalna w  edukacji wczesnoszkolnej - warsztaty dla nauczycieli klas 0, 1-3/4.
  6. Szkolenie e-learning.
  7. Grywalizacja w edukacji globalnej.
  8. Tydzień Edukacji Globalnej 2016 pod hasłem „Razem dla Pokoju” (14-20 listopada 2016 r.)

Więcej informacji na temat aktualnych działań podejmowanych przez Szkoły Liderów Edukacji Globalnej na stronie internetowej projektu.

Kontakt w sprawie udziału w projekcie - Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie  Filia w Olecku -  tel. 87 621 78 13

Koordynator regionalny – Trener EG
Jolanta Grędzińska - Kosiorek
kosiorek@wmodn.olsztyn.pl

Trener EG
Małgorzata Burba
burba@wmodn.olsztyn.pl

Skip to content