Edukacja przez szachy

Od 13 maja do 11 czerwca 2017 r.,  30 nauczycieli ze szkół województwa warmińsko – mazurskiego weźmie udział w grancie „Szkolenie w zakresie edukacji przez szachy”.

Projekt ten realizowany jest przez Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny, finansowany ze środków na doskonalenie nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie.

Zajęcia prowadzą doświadczenie eksperci z Warmińsko-Mazurskiego Związku Szachowego.

Nabór do udziału w szkoleniu przeprowadził Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty.
Lista uczestników jest już zamknięta.

Sporządził:
Józef Rogowski

tel. 89 522-85-15
rogowski@wmodn.olsztyn.pl

Możesz również polubić…

Skip to content