Ekoprogram z charakterem – Ocalimy Świat

Ekoprogram z charakterem „Ocalimy Świat” (OŚ) to wyjątkowa inicjatywa edukacyjna, która łączy poszerzanie wiedzy ekologicznej uczniów z kształtowaniem ich postaw i charakteru oraz podnoszeniem umiejętności społecznych i kompetencji cyfrowych. 

  • Program OŚ jest skierowany do uczniów i edukatorów szkół podstawowych na wszystkich poziomach nauczania: w klasach I–III, IV–VI oraz VII–VIII.
  • Może być też realizowany w bibliotekach i innych placówkach.
  • Udział w programie jest nieodpłatny.

Wyjątkowość Program OŚ polega na połączeniu w nim komponentów: ekologicznego, moralnego i cyfrowego, uzupełnionych o wymiar literacki (w postaci opowiadań o problemach moralnych w kontekście ekologii) oraz społeczny. Po lekturze opowiadań i zajęciach warsztatowych na temat problemów ekologicznych i uniwersalnych wartości moralnych (takich jak szacunek, odpowiedzialność czy mądrość) uczniowie przeprowadzą własne projekty proekologiczne na rzecz otoczenia i lokalnej społeczności. Do realizacji swoich działań i ich promocji będą mogli wykorzystać zaproponowane narzędzia cyfrowe.

Organizatorem Programu OŚ jest Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, jego Partnerem merytorycznym – WWF Polska, a Partnerami strategicznymi: ING Bank Śląski SA oraz Visa.

Rejestracja do Programu (dla max 500 placówek) trwa do 30 września 2022 r.

Więcej informacji:
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ocalimy-swiat/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2021/11/OCALIMY-SWIAT_info-o-programie.pdf

Marzanna Kuszyńska
Fundacja ABCXXI-Cała Polska czyta dzieciom

Możesz również polubić…

Skip to content