Forum nauczycieli języka polskiego

Zapraszam na cykl spotkań zatytułowany: "Forum nauczycieli języka polskiego ze szkół podstawowych: innowacje, metody, formy pracy skutkujące sukcesem na egzaminie ósmoklasisty (AH - 001)". Pierwsze zajęcia już 24.09.2022 r. w W-M ODN. W ciągu cyklu:

  • przedstawimy innowacyjne sposoby omawiania treści z podstawy programowej,
  • pokażemy, jak wykorzystać umiejętności w sytuacji praktycznej (egzamin ósmoklasisty),
  • zaprezentujemy nowatorskie sposoby omawiania lektur obowiązkowych z wykorzystaniem rutyn krytycznego myślenia i TIK-u
  • wykonamy pomoce dydaktyczne do wykorzystania na lekcji i przygotujemy materiały (wraz z modelami odpowiedzi) podczas warsztatów
  • przedstawimy przykłady efektywnych metod i form pracy podczas analizy i interpretacji utworów lirycznych
  • zaproponujemy wypróbowane, skuteczne sposoby ćwiczenia umiejętności redagowania form wypowiedzi pisemnej

Część zajęć poprowadzę wspólnie z Katarzyną Pietrzyk oraz Wojciechem Tańskim. Prelegentami będą również: dr Paweł Pietrzyk i dr Tomasz Staniszewski, którzy zainspirują do innego/świeżego spojrzenia na lektury obowiązkowe. 

Polonistów osiągających sukcesy dydaktyczne również zapraszam do podzielenia się wiedzą i doświadczeniem podczas zajęć. Czekam na Państwa propozycje i zachęcam do współpracy!

Do zobaczenia.
Ewa Kiryła

Sporządziła:
Ewa Kiryła
kiryla@wmodn.olsztyn.pl

Możesz również polubić…

Skip to content