Forum Nauczycieli Matematyki

Zapraszamy na czwarte spotkanie Forum Nauczycieli Matematyki poświęcone problemowi Jak pracować z uczniem, który nie potrafi samodzielnie poruszać się w świecie matematyki – przykłady stosowania komputera (program GeoGebra) – warsztaty informacyjne na gotowych przykładach.

Spotkanie odbędzie się 16 marca 2016 r. (środa), o godzinie 14.00, w siedzibie W-M ODN w Olsztynie ul. Głowackiego 17, w sali 105/106.

Zajęcia poprowadzi p. dr Bronisław Pabich, dydaktyk matematyki - specjalista w  matematyki z komputerem, autor wielu publikacji dotyczących nauczania matematyki z programem Cabri.

Uczestnikom spotkania zapewniamy twórczą atmosferę na wykładzie i w grupach ćwiczeniowych, gorące napoje oraz słodycze. Planowane zakończenie spotkania około godziny 18:00. Na spotkaniu będą potrzebne laptopy i pendrivy.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą e-mailową na adres: paszuk@wmodn.olsztyn.pl, podając:

  • cel zgłoszenia,
  • imię i nazwisko,
  • szkołę w której realizowane jest pensum (etap kształcenia),
  • adres poczty e-mail - do korespondencji

do 11 marca 2016 r. do godziny 24.00 (zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rejestrowane).

Ze względu na warsztatowy charakter zajęć liczba uczestników będzie ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane na spotkanie otrzymają informację e-mailem 14 marca 2016 r., do godziny 15.00, na adres podany w zgłoszeniu.

Zapraszamy,
moderatorzy: Henryk Sienkiewicz i Józef Paszuk

Sporządził
Józef Paszuk

tel. 89 522 85 14
paszuk@wmodn.olsztyn.pl

Skip to content