Forum Nauczycieli Matematyki

Informujemy, że w drugim półroczu bieżącego roku szkolnego  kontynuowane będą w W-M ODN w Olsztynie, spotkania w ramach Forum Nauczycieli Matematyki.

  1. 15 marca 2017 – temat: „Psychologiczne aspekty metod kształcenia matematycznego”.
    •    prowadzenie: Agata Niemier
    •    zgłoszenia do 10 marca 2017 r., do godz. 15.00, na adres: paszuk@wmodn.olsztyn.pl
  2. 24 maja 2017 –  temat: Charakterystyka nowej podstawy programowej matematyki, w szczególności dla klas: I, IV i VII szkoły podstawowej ośmioklasowej
    •    prowadzenie: Henryk Sienkiewicz, Józef Paszuk,
    •    zgłoszenia do 15 maja 2017 r., do godz. 15.00, na adres: paszuk@wmodn.olsztyn.pl

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność  zgłoszeń.

W podanych wyżej terminach spotkania odbywać się będą w naszym Ośrodku
(Olsztyn, ul. Głowackiego 17), w godzinach 14.00 – 18.00.

Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną, wg tabelki:

nazwisko imiona szkoła  miejscowość   etap
kształcenia
tel
kontaktowy 
e-mail
kontaktowy
 uwagi

Listy osób zakwalifikowanych zostaną opublikowane na stronie W-M ODN w Olsztynie www.wmodn.olsztyn.pl
•    13 marca 2017 r.,  dla szkolenia w dniu 15 marca 2017 r.
•    19 maja 2017 r., dla szkolenia w dniu 24 maja 2017 r.

Zapraszamy,
moderatorzy FNM:
Józef Paszuk
Henryk Sienkiewicz

Sporządził

Józef Paszuk
tel. 89 522-85-14
paszuk@wmodn.olsztyn.pl

Skip to content