Forum Nauczycieli Matematyki

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie informuje,
że 8 listopada 2017 r., o godzinie 14,00, odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Forum Nauczycieli Matematyki.

Tematem spotkania będzie problem „Szachy w matematyce – matematyka w szachach”
zbieżny z założeniami zmian w systemie edukacji w Polsce
.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie W-M ODN w Olsztynie,
ul. Głowackiego 17 (przy Teatrze Lalek), w sali 105/106

Zapraszamy nauczycieli matematyki
– w tym, Koleżanki i Kolegów uczestniczących w FNM.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres:
paszuk@wmodn.olsztyn.pl, do 6 listopada 2017 r., do godz. 12,00.

Animatorzy FNM:

Henryk Sienkiewicz i Józef Paszuk

Sporządził:
Józef Paszuk

paszuk@wmodn.olsztyn.pl,
Telefon: 89 522 85 14

Skip to content