Forum Polonistów ze szkół podstawowych

Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy!

Z radością oczekuję na kolejne spotkanie z Państwem. Odbędzie się ono 14 stycznia 2023 r. o godzinie 11.00 w WMODN w Olsztynie (sala nr 202).

Program spotkania:

  1. Prezentacja ogólnych zadań realizowanych przez Warmińsko – Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną w Olsztynie oraz przedstawienie literatury dotyczącej edukacji włączającej (książki, artykuły z czasopism) - M. Wiśniewska, Iwona Lenkiewicz, Marlena Gałęziewska.
    Do prezentacji literatury, dla każdego uczestnika Forum, zostaną dołączone dwa zestawienia bibliograficzne w formie drukowanej, dotyczące edukacji włączającej.
  2. "Nie zjadajmy się!" - liryczny apel Tadeusza Różewicza (lekcja z wykorzystaniem aplikacji Nearpod) - Eliza Herasimiuk.
  3. „Co w trawie piszczy?” – prezentacja książek odkrywających na nowo postać i twórczość polskich poetów: Juliusza Słowackiego i Adama Mickiewicza - Ewa Kiryła.

 

Serdecznie zapraszamy
Ewa Kiryła i prelegenci

Sporządziła:
Ewa Kiryła
kiryla@wmodn.olsztyn.pl

Możesz również polubić…

Skip to content