Godziny szkolenia I-39 „Sposoby rozwijania …

Seminarium Nauczycieli Przedszkola „Sposoby rozwijania sprawności grafomotorycznej w przedszkolu jako przygotowanie do nauki pisania” odbędzie się 9 listopada 2016 r. (środa) w godzinach 16.00 – 18.30, w sali 105/106 Warmińsko- Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli ul. Głowackiego 17

Sporządziła

Iwona Jurczak
jurczak@wmodn.olsztyn.pl
tel. 89 522 85 21

Skip to content