Grant – Realizacja doradztwa zawodowego w szkole

Nazwa grantu: Realizacja doradztwa zawodowego w szkole

CEL-  Nabycie przez doradców zawodowych, koordynatorów doradztwa zawodowego, nauczycieli, pedagogów, wychowawców wiedzy na temat projektowania i realizacji doradztwa zawodowego w szkole oraz pokazanie możliwości podejmowania działań ukierunkowanych na rozwój zawodowy uczniów.

Forma – warsztaty

Adresaci: Doradcy zawodowi, koordynatorzy doradztwa w szkole, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy

Wymiar godzin: 5 godzin

Termin realizacji:

Grupa I –  Liczba miejsc: 20 osób, termin: 10 listopada 2018 r.

Grupa II – Liczba miejsc: 20 osób, termin: 24 listopada 2018 r.

Miejsce szkolenia: Internat Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Mariańska 3 w Olsztynie

Nabór dokonany.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Po zakończonej rekrutacji osoby przyjęte na grant otrzymają szczegółowe informacje na podany w formularzu adres e-mail.

Wszelkich informacji udziela kierownik szkolenia –  Ewa Wierczuk, wierczuk@wmodn.olsztyn.pl

Sporządziła:
Ewa Wierczuk

wierczuk@wmodn.olsztyn.pl
Telefon: 89 522 85 10

Możesz również polubić…

Skip to content