Grant W-M KO dla polonistów ze szkoły podstawowej

Nazwa grantu: Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w kontekście podstawy programowej i zadań egzaminacyjnych.

Forma grantu: warsztaty.

Cel warsztatów: zapoznanie nauczycieli z założeniami egzaminu ósmoklasisty w kontekście nowej podstawy programowej z języka polskiego w szkole podstawowej oraz wspomaganie w zakresie efektywnego realizowania treści i skutecznego przygotowania uczniów do egzaminu.

Adresaci: nauczyciele języka polskiego, nauczający w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

Liczba godzin dydaktycznych: 16.

Miejsce realizacji: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, ul. Głowackiego 17.

Liczba grup: 2.

Liczba osób w grupie: 20.

Termin realizacji:

27 i 28 października 2018 r. godz. 9.00-15.45 – grupa I (nabór dokonany);

17 i 18 listopada 2018 r. godz. 9.00-15.45 – grupa II (są jeszcze wolne miejsca)

O zakwalifikowaniu się na grant decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia poprzez formularz należy nadsyłać do 2 listopada 2018 r. do godz.15.00

Informacja o zakwalifikowaniu się zostanie wysłana do 6 listopada do godz.15.00 na adres mail podany w zgłoszeniu.

Szczegółowych informacji udzielają kierownicy grup:

I grupa: Elżbieta Jermacz, jermacz@wmodn.olsztyn.pl, tel.89 522 85 18

II grupa: Wojciech Tański, tanski@wmodn.olsztyn.pl, tel.89 522 85 18

 

Serdecznie zapraszamy

Elżbieta Jermacz

Wojciech Tański

Skip to content