Grant WM KO – Nauka programowania w szkole

Szanowni Państwo

W-M ODN w Olsztynie jest realizatorem grantu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora OświatyNauka programowania w szkole.

Adresatami grantu są nauczyciele szkół i placówek wszystkich etapów edukacyjnych z powiatów: olsztyńskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, szczycieńskiego, nidzickiego, działdowskiego, ostródzkiego i miasta Olsztyna.

W 16 godzinnym szkoleniu może wziąć udział 50 osób. Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu programowania w oparciu o nową podstawę programową z informatyki i przygotowanie do wykorzystania wiedzy i umiejętności w praktyce szkolnej.

Zgłoszenia należy dokonać do 15 września  2017 r. wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeniowego. Nabór dokonany

Szkolenia będą się odbywać w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, w następujących terminach:

I grupa:           28 i 30 września 2017 r.         godz. 8.30-15.00

II grupa:          6 i 7 października 2017 r.       godz. 8.30-15.00

III grupa:        26 i 27 października 2017 r. godz. 8.30-15.00

O zakwalifikowaniu się na grant i przydziale do grupy decydować będą:

  • powiat, w którym nauczyciel pracuje,
  • kolejność zgłoszeń,
  • etap edukacyjny placówki, w której nauczyciel pracuje.

Informacja zwrotna dotycząca zakwalifikowania na zajęcia będzie  wysłana do 22 września 2017 r. do godziny 15.00 na adres poczty elektronicznej podanej w zgłoszeniu

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Organizatorzy nie zwracają kosztów związanych z dojazdem na zajęcia oraz ewentualnym zakwaterowaniem.

Zapraszamy

Sporządził
Leszek Kalinowski

tel. 89 522 85 20
kalinowski@wmodn.olsztyn.pl

Możesz również polubić…

Skip to content