Granty edukacyjne Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty

Granty edukacyjne Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty realizowane przez W-M ODN w Olsztynie

Decyzją Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty W-M ODN w Olsztynie
od września do listopada 2015 r. realizował będzie następujące zadania edukacyjne
jako bezpłatne formy doskonalenia, za udział w których nauczyciele
nie ponoszą żadnych kosztów z wyjątkiem kosztów dojazdu na zajęcia:

Zadanie nr 5
Tematyka:  Rozwijanie twórczego myślenia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
1. Warsztaty dla nauczycieli przedszkoli i kl. I –III.
Rekrutacja została zakończona
Lista zakwalifikowanych
na szkolenie w Ełku

Szczegółowe informacje

Zadanie nr 9
Tematyka: Matematyka w gimnazjum w kontekście umiejętności określonych w podstawie programowej
1. Kurs dla nauczycieli matematyki w gimnazjum.
Rekrutacja została zakończona
Listy zakwalifikowanych i rezerwowe
Szczegółowe informacje

Zadanie nr 10
Temat: Edukacja włączająca- jak organizować i rozwijać?
1. Warsztaty adresowane do nauczycieli szkół podstawowych
Lista zakwalifikowanych na szkolenie w dniach 19 – 20 września 2015 (I grupa)
Lista zakwalifikowanych na szkolenie w dniach 3 – 4 października 2015 (II grupa)
Lista zakwalifikowanych na szkolenie w dniach 24- 25 października 2015 (III grupa)
Szczegółowe informacje

Zadanie nr 11
Temat: „Praca w klasie z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych
(opinia/orzeczenie PPP, zajęcia rewalidacyjne, inna pomoc psychologiczno- pedagogiczna)
1. Kurs adresowany do nauczycieli gimnazjum
Została zakończona rekrutacja na szkolenie w Olsztynie
Lista zakwalifikowanych na szkolenie w Olsztynie
Lista zakwalifikowanych na szkolenie w Elblągu

Lista zakwalifikowanych na szkolenie w Ełku
Szczegółowe informacje

Zadanie nr 14
Temat: Monitorowanie podstawy programowej w nadzorze pedagogicznym dyrektora szkoły
1. Warsztat dla dyrektorów wszystkich typów szkół.
Rekrutacja została zakończona
Listy zakwalifikowanych i rezerwowe 
Szczegółowe informacje

Zadanie nr 17
Temat: Jak pracować z uczniem w szkole ponadgimnazjalnej w kontekście umiejętności określonych w podstawie programowej – matematyka.
1. Kurs dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych.
Rekrutacja została zakończona
Listy zakwalifikowanych i rezerwowe
Szczegółowe informacje

Możesz również polubić…

Skip to content