Informacja o zakwalifikowaniu na grant polonistyczny

Informacja o zakwalifikowaniu na grant: Czytanie w procesie kształcenia i wychowania w kontekście podstawy programowej kształcenia ogólnego

Szanowni Państwo miło mi zakomunikować, że na grant zostali zakwalifikowani wszyscy zgłaszający się ze szkoły podstawowej klasy IV-VIII  (16.11.2017 r.) i szkoły ponadpodstawowej (dawniej ponadgimnazjalnej)(17.11.2017 r.).

Lista zakwalifikowanych ze szkoły podstawowej klasy I-III (18.11.2017 r.).

Jednocześnie informuję, że potwierdzenie zakwalifikowania wysłałem pocztą mailową 12 listopada 2017 r. w godzinach przedpołudniowych.

Wszystkich zakwalifikowanych serdecznie zapraszam.

Wojciech Tański

Sporządził
Wojciech Tański

tel. 89 522 85 18
tanski@wmodn.olsztyn.pl

Skip to content