Informacje o formach kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w województwie.

Zestawienie ofert doskonalenia zawodowego nauczycieli dostępnych w województwie

Archiwa

Kontakt

Kontakt W-M ODN Olsztyn

Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.

ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn
tel. (89) 522-85-00
fax (89) 522-85-25
e-mail: wmodn@wmodn.olsztyn.pl

Skip to content