Klub Aktywnego Dyrektora

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

z największą przyjemnością zapraszam na kolejne spotkanie w Klubie Aktywnego Dyrektora 16 lutego (środa) 2022 r. w godz. 17.00-20.00, które odbędzie się w formule online. Proszę o zwrócenie uwagi, że spotkanie wyjątkowo odbędzie się w godzinach popołudniowo-wieczornych. Ze względu jednak na wagę podejmowanego tematu zachęcam, żeby poświecić czas temu wydarzeniu.

Temat: Statut jako podstawa funkcjonowania placówki zgodnie z prawem oświatowym ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących funkcji oceny.

Gośćmi tego wyjątkowego spotkania będą Autorki i Autornietuzinkowej publikacji pt. „Statut nieumarły. Wzór statutu szkoły z komentarzem”, która powstała jako odpowiedź na wielokrotnie zgłaszane uwagi o potrzebie zaprezentowania wzorcowego statutu szkoły, który charakteryzowałby się minimalizmem i zgodnością z prawem zamieszczonych w nim postanowień”.

A Gośćmi będą:
Prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr hab. Sylwia Jaskulska – autorka, współautorka i współredaktorka książek o szkole, przewodnicząca Rady ds. Kształcenia Szkoły Nauk Społecznych UAM w Poznaniu, członkini Uniwersyteckiego Ośrodka Koordynacyjno-Programowego Kształcenia Nauczycieli UAM w Poznaniu. Zastępczyni redaktor naczelnej „Rocznika Pedagogicznego”.

dr Gabriela Olszowska – wieloletni dyrektor szkoły, polonistka, edukatorka, autorka wielu artykułów metodycznych i podręczników do języka polskiego oraz programów nauczania, rzeczoznawca MEN ds. podręczników szkolnych.

Anna Szulc- nauczycielka matematyki i wychowawczyni w I LO im. K. Wielkiego w Zduńskiej Woli z ponad trzydziestoletnim stażem. Mediatorka społeczna, tutorka, laureatka Konkursu „Nauczyciel Mediator”. Autorka książki „Nowa Szkoła – zmianę edukacji warto zacząć przy tablicy”.

Łukasz Korzeniowski – założyciel i prezes Stowarzyszenia Umarłych Statutów, działacz na rzecz praw ucznia, społecznik. Student III roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji UJ, autor artykułów popularnonaukowych z zakresu prawa oświatowego i praw ucznia. Redaktor publikacji, odpowiedzialny za jej ostateczny kształt. Czuwał nad tym, by wzór statutu jako całość, jak i poszczególne zawarte w nim rozwiązania były zgodne z prawem.

Przed spotkaniem uprzejmie proszę o zapoznanie się z treścią wzorcowego statutu: https://statut.umarlestatuty.pl . Zachęcam również do wypełnienia anonimowej ankiety https://ankietaplus.pl/s/34654JED Posłuży ona do wyjaśnienia Państwa wątpliwości dotyczących treści statutu w kontekście przepisów obowiązującego prawa.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres mailowy: nosowicz@wmodn.olsztyn.pl w nieprzekraczalnym ze względów organizacyjnych terminie do 14 lutego (poniedziałek) do godz. 15.00.

Zgłoszonym osobom wyślę link do spotkania na platformie Google Meet. Proszę o nieudostępnianie linku osobom niezgłoszonym. Jednocześnie na spotkanie zapraszam również Zespoły Nauczycieli z Państwa placówki, spotkanie z naszymi Gośćmi może przyczynić się do uaktualnienia statutu zgodnie z przepisami prawa oświatowego oraz stosowania zasad oceniania zgodnie z prawem. Kwestię tę pozostawiam do Państwa decyzji.

Serdecznie zapraszam!
Ewa Nosowicz

Sporządziła:
Ewa Nosowicz
nosowicz@wmodn.olsztyn.pl

Możesz również polubić…

Skip to content