Klub Aktywnego Dyrektora

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

z największą przyjemnością zapraszam na konferencję i debatę w ramach Klubu Aktywnego Dyrektora, która odbędzie się  7 kwietnia (czwartek) 2022 r. w godz. 11.00-15.00, w Centrum Ekspozycyjnym Stara Kotłownia na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim. 

Tytuł „(D)ocenianie w szkole w zgodzie  z przepisami prawa oświatowego”

Konferencja organizowana jest pod patronatem Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty i rozpoczyna ogólnopolską debatę o ocenianiu w ramach projektu „Szkoła bez ocen”. Debaty będą organizowane w 16 województwach, ze wsparciem Kuratorów Oświaty.

W wielu placówkach ocenianie bieżące koncentruje się na wystawianiu ocen cyfrowych z pominięciem celów oceniania i funkcji oceny określonych w zapisach prawa oświatowego. Niestosowanie się do wyraźnie wskazanej w prawie oświatowym funkcji oceny jako narzędzia do rozwoju ucznia/dziecka skutkuje skargami uczniów i rodziców do organów sprawujących nadzór pedagogiczny. Obniża również społeczne zaufanie do szkoły jako miejsca wzrastania intelektualnego i moralnego dzieci i młodzieży. Warunki zdalnego nauczania i czas pandemii, a teraz także niepokoju wojennego za naszą granicą, wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na wspieranie w rozwoju i skuteczne motywowanie uczniów do uczenia się.
Konferencja ma charakter informacyjny i wspierający dyrektorów, a co za tym idzie szkoły w dyskusji z rodzicami i uczniami.

W programie m.in.:

  • dr Paweł Fortuna, adiunkt w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej Instytutu Psychologii  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wykład „Moralna funkcja oceniania i jej wpływ na rozwój człowieka”
  • Wykład„ Ocenianie w prawie oświatowym”
  • Przykład dobrej praktyki - norweski system edukacji jako inspiracja do implementacji w polskiej szkole
  • Debata z udziałem dr Gabrieli Olszowskiej, Danuty Sterny, Aleksandry Rodzewicz, przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Olsztynie, dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów.

 Z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników 100 osób, w pierwszej kolejności zapraszam Dyrektorów – członków Klubu Aktywnego Dyrektora z przedstawicielem nauczycieli ze szkoły, ale równie serdecznie zapraszam zainteresowanych Dyrektorów szkół (decyduje kolejność zgłoszeń).

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres mailowy:  nosowicz@wmodn.olsztyn.pl   w nieprzekraczalnym ze względów organizacyjnych terminie do  4 kwietnia (poniedziałek) do godz. 12.00. 

Serdecznie zapraszam

Ewa Nosowicz

Sporządziła:
Ewa Nosowicz
nosowicz@wmodn.olsztyn.pl

Skip to content