Klub Aktywnego Dyrektora

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

z największą przyjemnością zapraszam na spotkanie Klubu Aktywnego Dyrektora 11 maja 2022 r. w godz. 11.00-15.00. w Klubie WsPiNTEGRACJA ul. Kościuszki 92/16U w Olsztynie. 

Temat spotkania: Kompetencje matematyczne - kompetencje przyszłości - jak wspierać dzieci w nabywaniu umiejętności pozaszkolnych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej?

Spotkanie poprowadzi dr Zuzanna Jastrzębska – Krajewska, (wcześniej doktorantka prof. dr hab. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej), wykładowca w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, gdzie ukończyła I edycję studiów podyplomowych „Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspieranie rozwoju i edukacja”, terapeutka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, nauczycielka wychowania przedszkolnego.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres mailowy:  nosowicz@wmodn.olsztyn.pl   w nieprzekraczalnym ze względów organizacyjnych terminie do 9 maja  (poniedziałek) do godz. 12.00. 

Serdecznie zapraszam!

Ewa Nosowicz

Sporządziła:
Ewa Nosowicz
nosowicz@wmodn.olsztyn.pl

Skip to content