Klub Aktywnego Dyrektora

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

z największą przyjemnością zapraszam na ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie  w Klubie Aktywnego Dyrektora 8 czerwca  (środa) 2022 r. w godz. 11.00-14.00, które odbędzie się w Centrum Ekspozycyjnym Stara Kotłownia na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim (ul. Prawocheńskiego 9).

Temat: Ewaluacja i ocena zrealizowanych działań. Formułowanie wniosków i rekomendacji.

Podczas spotkania zostaną wręczone zaświadczenia z uczestnictwa w spotkaniach Klubu Aktywnego Dyrektora. Uprzejmie proszę o zalogowanie się na platformie W-M ODN w Olsztynie i podanie danych do zaświadczeń lub przesłanie do mnie w mailu zwrotnym. 

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres mailowy:  nosowicz@wmodn.olsztyn.pl   w nieprzekraczalnym ze względów organizacyjnych terminie do 6 czerwca  (poniedziałek) do godz. 12.00. 

Będzie mi niezwykle miło spotkać się z Wami, zapraszam serdecznie

Serdecznie zapraszam!

Ewa Nosowicz

Sporządziła:
Ewa Nosowicz
nosowicz@wmodn.olsztyn.pl

Skip to content