Klub Aktywnego Dyrektora

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

z największą przyjemnością zapraszam na spotkanie  w Klubie Aktywnego Dyrektora 26 października  (środa) 2022 r. w godz. 11.00-15.00, które odbędzie się w Centrum Ekspozycyjnym Stara Kotłownia na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim.

Temat naszego spotkania: Inkluzja i bezpieczeństwo cyfrowe w nadzorze pedagogicznym. Jak zapewnić wysoką jakość wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach?

Gośćmi spotkania będą:

  • Jolanta Aleksandra Rodzewicz - ekspertka merytoryczna w projekcie Forum kadry włączającej województwa małopolskiego i Akademia Edukacji Włączającej - województwo mazowieckie, Członkini Rady Programowej Instytutu Nauki Lektikon, Członkini Zarządu Fundacji Hybrydowa Szkoła.
    Dyrektorka Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgorzewie w latach 2007 - 2021, absolwentka WSP w Bydgoszczy (Logopedia), APS w Warszawie (Tyflopedagogika) i WSKZ we Wrocławiu (Surdopedagogika), nauczycielka dyplomowana. Twórczyni #Facetka_z_Poradni.
    W latach 2018 - 2020 trenerka wiodąca w projektach „Forum Kadry Wspomagania Oświaty” i „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych” w województwie kujawsko – pomorskim, warmińsko – mazurskim, zachodniopomorskim, podkarpackim i wielkopolskim.
  • dr Maciej Dębski - założyciel i prezes Fundacji. Socjolog problemów społecznych, wykładowca akademicki, edukator społeczny, ekspert w realizacji badań naukowych, ekspert Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Fundator i Prezes Fundacji DBAM O MÓJ Z@SIĘG, autor/współautor publikacji  naukowych z zakresu problemów społecznych (bezdomność, przemoc w rodzinie, uzależnienia od substancji psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne), autor/współautor dokumentów strategicznych, programów lokalnych, pomysłodawca ogólnopolskich badań z zakresu fonoholizmu i problemu cyberprzemocy zrealizowanych wśród 22.000 uczniów oraz 4.000 nauczycieli.
    W roku 2016 wdrożył pierwszy w Europie eksperyment społeczny odcięcia 100 osób na 72 godziny od wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, tabletów, internetu, gier on-line playstation, telewizji), który zakończył się sukcesem badawczym. Wykładowca w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres mailowy:  nosowicz@wmodn.olsztyn.pl   w nieprzekraczalnym ze względów organizacyjnych terminie do 24 października (poniedziałek) do godz. 12.00. 

Będzie mi niezwykle miło spotkać się z Wami

Serdecznie zapraszam!

Ewa Nosowicz

Sporządziła:
Ewa Nosowicz
nosowicz@wmodn.olsztyn.pl

Skip to content