Klub Aktywnego Dyrektora

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

z największą przyjemnością zapraszam na spotkanie 14 grudnia (środa) 2022 r. w godz. 11.00-14.30, które odbędzie się w Centrum Ekspozycyjnym Stara Kotłownia na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim.

Temat: Gdzie szukać ognia i jak nie sparzyć się płomieniem? O legendzie motywowania do nauki w klasie i w pokoju nauczycielskim.

Wyjątkowym gościem, który poprowadzi nasze spotkanie jest Radek Czahajda - trener Evidence Based Trainer (szkolenia oparte na dowodach), mówca i autor, który wypełnia przestrzeń pomiędzy badaniami a praktyką, naukowiec i aktywista. W ramach działalności zawodowej wspiera organizacje w budowaniu kultury uczenia się.

Więcej o naszym niezwykłym Gościu

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres mailowy:  nosowicz@wmodn.olsztyn.pl   w nieprzekraczalnym ze względów organizacyjnych terminie do 12 grudnia (poniedziałek) do godz. 15.00. 

Będzie mi niezwykle miło spotkać się z Wami, zapraszam serdecznie

Ewa Nosowicz

Sporządziła:
Ewa Nosowicz
nosowicz@wmodn.olsztyn.pl

Skip to content