Klub Aktywnego Dyrektora

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

z wielką przyjemnością zapraszam na spotkanie w Klubie Aktywnego Dyrektora, które odbędzie się 23 września w godz. 11.00 – 14.00 w Centrum Ekspozycyjnym Stara Kotłownia Uniwersytet Warmińsko - Mazurski, ul. prof. R. Prawocheńskiego 9.

Temat spotkania niezwykle istotny: Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela – bieżące przepisy prawa i projektowane zmiany. Praktyczne uwagi dotyczące podejmowanych działań przez dyrektora placówki oświatowej. 

Wrześniowe seminarium poprowadzi Elżbieta Wąsowska - Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli w Kuratorium Oświaty  w Olsztynie oraz Monika Buczek Sekretarz Komisji Dyscyplinarnej przy Wojewodzie Warmińsko – Mazurskim.

Organizator zapewnia zachowanie bezpiecznego dystansu poprzez odpowiednią aranżację sali konferencyjnej, natomiast uprzejmie Państwa proszę o punktualne przybycie, zachowanie bezpiecznego dystansu oraz założenie maseczek. Bardzo Państwa proszę o przestrzeganie tych reguł.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres mailowy:  nosowicz@wmodn.olsztyn.pl  w nieprzekraczalnym ze względów organizacyjnych terminie do piątku 18 września) do godz. 9.00.

Najmilej pozdrawiam i zapraszam na spotkanie Klubu Aktywnego Dyrektora
Ewa Nosowicz

Sporządziła:
Ewa Nosowicz
nosowicz@wmodn.olsztyn.pl

Skip to content