Klub Aktywnego Dyrektora

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek,

Konferencją 19 maja 2014 r.  „Dylematy lidera – przemoc czy partnerstwo”, którą poprowadzi prof. Andrzej Blikle, inaugurujemy działanie Klubu Aktywnego Dyrektora.

Zapraszamy Państwa do udziału - od września - w cyklicznych spotkaniach w formie seminarium, w Warmińsko – Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie. Terminy spotkań podamy na stronie internetowej Ośrodka w sierpniu tak, by można było zaplanować doskonalenie zawodowe Dyrektora w  nowym rok szkolnym.

Tematyka spotkań będzie dotyczyła organizacji nadzoru pedagogicznego, organizacji i zarządzania szkołą, bieżących zmian w prawie oświatowych. Chcemy zapewnić Państwu bezpośredni, szybki dostęp do informacji pedagogicznej, a jednocześnie stworzyć przestrzeń do wspólnego poszukiwania rozwiązań problemów i wymiany doświadczeń, dzielenia się dobrymi praktykami. Na nasze spotkania będziemy również zapraszać uznanych specjalistów, ekspertów z zakresu zarządzania oświatą.

Zapraszamy również do korzystania z informacji zamieszczanych na stronie internetowej w zakładce Klub Aktywnego Dyrektora. Będzie w niej dostępna m.in. aktualizacja prawa oświatowego, aktualna problematyka zarządzania szkołą/placówką, informacja o interesujących artykułach w czasopismach edukacyjnych.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z dyskusji po projekcji filmu "Alfabet" z 14 stycznia 2015 r.

Zdjęcia ze spotkania Klubu Aktywnego Dyrektora w dniu 12 grudnia 2014 r.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z seminarium z 12 listopada 2014 r. w Klubie Aktywnego Dyrektora!

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z seminarium z 6 października 2014 r. w Klubie Aktywnego Dyrektora!

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z pierwszego seminarium w Klubie Aktywnego Dyrektora!

Zapraszamy na pierwsze seminarium w Klubie Aktywnego Dyrektora!

Planowane działania w roku szkolnym 2014/2015 w Klubie Aktywnego Dyrektora

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z konferencji inaugurującej działalność Klubu Aktywnego Dyrektora

Zapraszamy do Klubu Aktywnego Dyrektora!
Ewa Nosowicz i Józef Paszuk
nauczyciele konsultanci
Warmińsko – Mazurskiego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Sporządziła Ewa Nosowicz

tel. 89 522 85 19
nosowicz@wmodn.olsztyn.pl

 

Skip to content