Konferencja – Bezpieczeństwo państwa – nowe treści i umiejętności…

Zapraszamy na konferencję Bezpieczeństwo państwa- nowe treści i umiejętności w podstawie programowej.

Konferencja odbędzie się 30 sierpnia 2022 r. o godzinie 10.00 w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, sala 105, I piętro, ul. Głowackiego 17.

Minister Edukacji i Nauki, Przemysław Czarnek, 16 sierpnia 2022 r. podpisał rozporządzenie wprowadzające zmiany miedzy innymi w przedmiocie Edukacja dla bezpieczeństwa.

Wprowadzone zmiany w zakresie treści nauczania dotyczą bezpieczeństwa państwa.

Bezpieczeństwo państwa pojmowane jest, jako obszar wiedzy, który objaśnia działanie mechanizmów rządzących zapewnieniem ładu, porządku, stabilności i społeczności ludzkich, towarzyszących temu koncepcji, metod, form postępowania. Trzeba ten obszar rozpatrywać w kontekście sztuki umiejętności skutecznego działania i radzenia sobie poszczególnych jednostek w sytuacjach określonych zagrożeń. Rozumienie problematyki bezpieczeństwa państwa, posiada przy tym wieloaspektową wykładnię: kreuje zrozumienie przeszłości, tworzy obraz teraźniejszości i stanowi przesłanki do myślenia o przyszłości. Ujęta w treściach kształcenia problematyka koncentruje się na zarządzaniu, polityce i strategii bezpieczeństwa, z uwzględnieniem także kontekstu międzynarodowego.

Na konferencję zaprosiliśmy, między innymi, przedstawicieli:

  • Wojska Polskiego,
  • Policji,
  • Straży Pożarnej.

Konferencja przeznaczona jest dla nauczycieli uczących przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, doradców zawodowych, wychowawców klas oraz zainteresowanych.

 Zapraszamy do udziału osobistego – stacjonarnie w Ośrodku. Udział w konferencji jest bezpłatny.
Zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o zarejestrowanie się przez formularz zgłoszeniowy,
nr konferencji  KON-09

W razie pytań zapraszamy do kontaktu Ewa Wierczuk: wierczuk@wmodn.olsztyn.pl tel. 89 522 85 10

Sporządziła
Ewa Wierczuk
wierczuk@wmodn.olsztyn.pl
tel. 89 522 85 10

Możesz również polubić…

Skip to content