Konferencja metodyczna dla nauczycieli mniejszości narodowych

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka ukraińskiego oraz języka niemieckiego do udziału w konferencji metodycznej na temat:
Nauka języków mniejszości narodowych i etnicznych w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Konferencja odbędzie się 23 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) w Szkole Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach. Początek konferencji o godz. 14.30.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału do 20 kwietnia 2018 roku telefonicznie
lub na e-mail: luba.t@wp.pl

tel. 89 762 18 30 - sekretariat SP nr 8 z UJN w Bartoszycach
tel. kom. 605 303 206

Zapraszam

Lubomira Tchórz
Doradca metodyczny w zakresie języka ukraińskiego,
W-M ODN w Olsztynie

Skip to content