Konferencja – Piłka ręczna w szkole

IV Międzynarodowa Konferencja Nauczycieli Wychowania Fizycznego "Piłka ręczna w szkole", która odbędzie się w Kielcach od 2 do 4 czerwca 2016 r.     

Organizatorami Konferencji są: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Świętokrzyski Związek Piłki Ręcznej

Uczestnicy konferencji, której hasłem jest: „Kształtowanie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w oparciu o trening piłki ręcznej” będą mieli okazję zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami metodycznymi w nauczaniu piłki ręcznej oraz wybranymi aspektami szkolenia uczniów trenujących już piłkę ręczną w klubach sportowych.

Czwarta edycja konferencji przebiegać będzie pod patronatem European Handball Federation, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Związku Piłki Ręcznej w Polsce

Dyrektor
Świętokrzyskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli
w Kielcach
Jacek Wołowiec

Wszelkie informacje dotyczące Konferencji oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie internetowej: www.scdn.pl

Skip to content