Konferencja – Wdrażanie nowej podstawy programowej w wychowaniu fizycznym

Warmińsko Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego
klas I-III z powiatu olsztyńskiego i Olsztyna na konferencję
Wdrażanie nowej podstawy programowej w wychowaniu fizycznym.

Planowane rozpoczęcie konferencji
29 marca 2017 r. o godz. 14.00
w siedzibie W-M ODN w Olsztynie,
ul. Głowackiego 17, sala 105/106.

Warunkiem uczestnictwa jest zalogowanie się na konferencję drogą elektroniczną
https://goo.gl/forms/RPCtkDwJGwnla0DB3  

O przyjęciu na konferencję decyduje kolejność zgłoszeń.

Z poważaniem,
Józef Rogowski

Sporządził:
Józef Rogowski

tel. 89 522-85-15
rogowski@wmodn.olsztyn.pl

Skip to content