Konferencje sierpniowo-wrześniowe w roku szkolnym 2017 – 2018

Szanowni Państwo,
zachęcamy do uczestniczenia w bezpłatnych konferencjach metodycznych.

Jednocześnie informujemy, że nie ma obowiązku wcześniejszego zgłaszania w nich swojego udziału.

Konferencje metodyczne 2017/2018  ̶  W-M ODN w Olsztynie

Konferencje metodyczne 2017/2018 ̶ W-M ODN w Olsztynie - wersja pdf

Lp.

Temat konferencji/
problematyka

Adresat

Miejsce

Termin

Osoba odpowiedzialna
za organizację/ prowadzący

1

Nauczanie etyki w szkole w kontekście zmian prawnych.

nauczyciele etyki

W-M ODN w Olsztynie

ul.
Głowackiego 17

28. 08.2017 r.

godz. 10.00

B. Osik

2

Wdrażanie nowej podstawy  programowej nauczania języków mniejszości
narodowych i etnicznych  oraz obowiązki nauczyciela  języka
mniejszości narodowej  w świetle prawa oświatowego.

nauczyciele
języka mniejszości narodowych i etnicznych

Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem
Nauczania w Bartoszycach
ul. Leśna 1

28.08.2017 r. 14.00-17.00

L. Tchórz

3

Wdrażanie nowej podstawy programowej wychowania fizycznego – program
nauczania.

nauczyciele wychowania fizycznegoZespół Szkół nr 1 w Nidzicy

ul. Kopernika 1

29.08.2017 r. 10.00 – 13.00

J. Rogowski

4

Wdrażanie nowej podstawy programowej wychowania fizycznego – program
nauczania.

nauczyciele wychowania fizycznego

Zespół Szkół nr 1
w Kętrzynie
ul. Kazimierza Wielkiego 12

30.08.2017 r. 10.00 – 13.00

J. Rogowski

5

Spójność nowych podstaw programowych matematyki
dla ośmioklasowej szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych

nauczyciele matematyki z powiatów: szczycieński, nidzicki, kętrzyński, olsztyński, m. Olsztyn

W-M ODN w Olsztynie

ul.
Głowackiego 17

31.08.2017 r.

godz. 11.00

H. Sienkiewicz

J. Paszuk

6

Realizacja doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2017 r./2018 r.

doradcy zawodowi

W-M ODN w Olsztynie

ul.
Głowackiego 17

31.08.2017 r.

godz. 10.00

E. Wierczuk

7

Lekcje techniki zgodnie z nową podstawą programową – propozycje rozwiązań metodycznych nauczania praktycznego w oparciu o metodę projektu

nauczyciele techniki

W-M ODN w Olsztynie

ul.
Głowackiego 17

31.08.2017 r.

godz. 10.00

J. Brojek

8

Spójność nowych podstaw programowych matematyki
dla ośmioklasowej szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych

nauczyciele matematyki z powiatów: piski, giżycki, mrągowski

Zespół Szkół nr 4 w Mrągowie

ul.
Osiedle Mazurskie 12

1.09.2017 r.

godz. 11.00

J. Paszuk

9

Spójność nowych podstaw programowych matematyki
dla ośmioklasowej szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych

nauczyciele matematyki z powiatów: olecki, ełcki, węgorzewski,
gołdapski,

Szkoła Podstawowa nr 1 w Olecku

ul.
Kościuszki 20

1.09.2017 r.

godz. 11.00

H. Sienkiewicz

10

 Zagadnienia języka i komunikacji, literatury i kultury na lekcjach
języka polskiego w ośmioletniej szkole podstawowej.

nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

(także  z oddziałami gimnazjalnymi)

Liceum Ogólnokształcące  nr 1 w
Olsztynie

ul.
Mickiewicza 6

2.09.2017 r.

10.00-12.00

E. Jermacz

11

Sukces na egzaminie maturalnym z języka polskiego w zasięgu każdego
ucznia.

nauczyciele języka polskiego szkół średnich

Liceum Ogólnokształcące  nr 1 w
Olsztynie

ul.
Mickiewicza 6

2.09.2017 r.

12.00-14.00

W. Tański

12

Nikt się nie dowie ile kosztujesz, aż się zepsujesz - zdrowie
psychiczne w szkole. Zadania dla szkolnych specjalistów zgodne
z aktualnym stanem prawnym.

pedagodzy,

psychologowie szkolni,

specjaliści poradni psychologiczno-pedagogicznych,
nauczyciele-wychowawcy

W-M ODN w Olsztynie

ul.
Głowackiego 17

2.09.2017 r.

9.00-11.30

A. Niemier

M. Jaroszewski

13

Wdrażanie nowej podstawy programowej wychowania fizycznego – program
nauczania.

nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych

W-M ODN w Olsztynie

ul.
Głowackiego 17

2.09.2017 r.
8.00 – 11.00

Józef Rogowski

14

Inteligencje wielorakie i inne sposoby motywowania uczniów na lekcjach
języków obcych na przykładzie dobrych praktyk

nauczyciele języków obcych

W-M ODN w Olsztynie

ul.
Głowackiego 17

4.09.2017 r.

godz. 15.00

E. Szymborska
A. Leszczyńska,

15

Zanim dziecko weźmie do ręki tablet
– wprowadzenie w świat kodów

nauczyciele przedszkoli

miasta Olsztyna

W-M ODN w Olsztynie

ul.
Głowackiego 17

5.09.2017 r.

godz.15.30

I. Jurczak

16

Edukacja informatyczna w edukacji wczesnoszkolnej w świetle zmian w
nowej podstawie programowej

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Szkoła Podstawowa nr 15 w Olsztynie,
ul. Kętrzyńskiego 10

5.09.2017 r. godz. 16.00

A. Spikert
J. Lipińska

17

Nikt się nie dowie ile kosztujesz, aż się zepsujesz - zdrowie
psychiczne w szkole. Zadania dla szkolnych specjalistów zgodne z
aktualnym stanem prawnym.

pedagodzy,

psychologowie szkolni,

specjaliści poradni psychologiczno-pedagogicznych,
nauczyciele-wychowawcy

W-M ODN w Olsztynie

ul.
Głowackiego 17

6.09.2017 r.

15.00-17.30

A. Niemier

M. Jaroszewski

18

Indywidualizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi
. Organizacja kształcenia specjalnego i  pomocy
psychologiczno – pedagogicznej w szkole.

nauczyciele szkół wszystkich typów i rodzajów

W-M ODN w Olsztynie

ul.
Głowackiego 17

6.09.2017 r.
14.00-17.00

M. Jasińska-Zamarja

19

Planowanie pracy w wychowaniu fizycznym w szkole ponadpodstawowej

nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych

W-M ODN w Olsztynie

ul.
Głowackiego 17

6.09.2017 r.

14.00-17.00

J. Rogowski

20

Konferencja metodyczna

nauczyciele informatyki i edukacji komputerowej

Olsztyńskie Planetarium

9.09.2017 r.

godz. 9.00

L. Kalinowski
J. Brojek

21

Efektywna lekcja przyrody w nowej podstawie programowej

nauczyciele przyrody szkół podstawowych

Olsztyńskie Planetarium

12.09.2017 r.
godz.15.00

A. Szarzyńska

E. Jermacz

E. Plucińska

22

Zanim dziecko weźmie do ręki tablet
– wprowadzenie w świat kodów

nauczyciele przedszkoli

W-M ODN w Olsztynie

ul.
Głowackiego 17

12.09.2017 r.

godz.16.00

I. Jurczak

23

Od podstawy programowej do zadania egzaminacyjnego – efektywna lekcja
geografii podstawą sukcesu edukacyjnego ucznia

nauczyciele geografii szkół podstawowych i średnich

Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie
ul. Żołnierska 15

19.09.2017 r.
godz.15.00

A. Szarzyńska

E. Jermacz

L. Kalinowski

24

Zanim dziecko weźmie do ręki tablet
– wprowadzenie w świat kodów

nauczyciele przedszkoli

Szkoła Podstawowa nr 1 w Olecku
ul. Kościuszki 20

20.09.2017 r.

godz. 14.30

I. Jurczak

25

Edukacja informatyczna w edukacji wczesnoszkolnej w świetle zmian w
nowej podstawie programowej

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Olecku
ul. Kościuszki 20

20.09.2017 r. godz. 14.30

A. Spikert
J. Brojek
L. Kalinowski

26

Organizacja kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjnych,  nauczania
indywidualnego i  pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole.

nauczyciele szkół wszystkich typów i rodzajów

W-M ODN w Olsztynie

ul.
Głowackiego 17

20.09.2017 r.
14.00-17.00

M. Jasińska-Zamarja

27

Spotkanie inauguracyjne Klubu Aktywnego Dyrektora – „Niezbędne
zmiany w dokumentacji szkolnej w związku z reforma oświaty

dyrektorzy szkół i placówek

W-M ODN w Olsztynie

ul.
Głowackiego 17

20.09.2017 r.
10.00-14.00

E. Nosowicz
J. Paszuk

28

Konferencja metodyczna

nauczyciele fizyki

Olsztyńskie Planetarium

27.09.2017 r.
godz. 12.00

L. Kalinowski
A. Szarzyńska

E. Plucińska

 

Konferencje metodyczne 2017 ̶ W-M ODN w Olsztynie - Filia w Olecku

Konferencje metodyczne 2017 ̶ W-M ODN w Olsztynie - Filia w Olecku wersja pdf

Lp.

Temat konferencji/ problematyka

Adresat

Miejsce

Termin

Osoba odpowiedzialna za organizację/
prowadzący

I

Zadania nauczycieli w kontekście wprowadzanych zmian w systemie
oświaty.

1.      
Wychowanie i profilaktyka w szkole/placówce w kontekście programu
wychowawczo-profilaktycznego.
(w rotacyjnych panelach A i B)

nauczyciele, wychowawcy specjaliści
szkolni wszystkich etapów edukacyjnych

SP nr 1 w Gołdapi
ul. Szkolna 4

4.09.2017
godz. 14.30

Małgorzata Burba
Zuzanna Hołubowicz

2.      
Realizacja programu wychowania fizycznego wg nowej podstawy
programowej.

nauczyciele w-f

Zbigniew Bogdan

3.      
Zmiany w kształceniu zawodowym i doradztwie edukacyjno-zawodowym od
1 września 2017 r.

nauczyciele szkół zawodowych, doradcy
zawodowi, wychowawcy klas

Jolanta Grędzińska-Kosiorek

4.      
Zadania Samorządu Uczniowskiego w świetle nowej podstawy
programowej.

opiekunowie samorządów uczniowskich

Jacek Rutkowski

II

Zadania nauczycieli w kontekście wprowadzanych zmian w systemie
oświaty.

1.      
Wychowanie i profilaktyka w szkole/placówce w kontekście programu
wychowawczo-profilaktycznego.
(w rotacyjnych panelach A i B)

nauczyciele, wychowawcy specjaliści
szkolni wszystkich etapów edukacyjnych

SP nr 2 w Węgorzewie
ul. Zamkowa 6

5.09.2017
godz. 14.30

Małgorzata Burba
Zuzanna Hołubowicz

2.      
Realizacja programu wychowania fizycznego wg nowej podstawy
programowej.

nauczyciele w-f

Zbigniew Bogdan

3.      
Zmiany w kształceniu zawodowym i doradztwie edukacyjno-zawodowym od
1 września 2017 r.

nauczyciele  szkół zawodowych, doradcy
zawodowi, wychowawcy klas

Jolanta Grędzińska-Kosiorek

4.      
Zadania Samorządu Uczniowskiego w świetle nowej podstawy
programowej.

opiekunowie samorządów uczniowskich

Jacek Rutkowski

III

Zadania nauczycieli w kontekście wprowadzanych zmian w systemie
oświaty.

1.      
Wychowanie i profilaktyka w szkole/placówce w kontekście programu
wychowawczo-profilaktycznego.
(w rotacyjnych panelach A i B)

nauczyciele, wychowawcy specjaliści
szkolni wszystkich etapów edukacyjnych

SP nr 7 w Giżycku
ul. Wodociągowa 8

6.09.2017
godz. 14.30

Małgorzata Burba
Zuzanna Hołubowicz

2.      
Realizacja programu wychowania fizycznego wg nowej podstawy
programowej.

nauczyciele  w-f

Zbigniew Bogdan

3.      
Zmiany w kształceniu zawodowym i doradztwie edukacyjno-zawodowym od
1 września 2017 r.

nauczyciele  szkół zawodowych, doradcy
zawodowi, wychowawcy klas

Jolanta Grędzińska-Kosiorek

4.      
Zadania Samorządu Uczniowskiego w świetle nowej podstawy
programowej.

opiekunowie samorządów uczniowskich

Jacek Rutkowski

IV

Zadania nauczycieli w kontekście wprowadzanych zmian w systemie
oświaty.

1.      
Wychowanie i profilaktyka w szkole/placówce w kontekście programu
wychowawczo-profilaktycznego.
(w rotacyjnych panelach A i B)

nauczyciele, wychowawcy specjaliści
szkolni wszystkich etapów edukacyjnych

SP nr 1 w Piszu
ul. Klimentowskiego 2

7.09.2017
godz. 14.30

Małgorzata Burba
Zuzanna Hołubowicz

2.      
Realizacja programu wychowania fizycznego wg nowej podstawy
programowej.

nauczyciele  w-f

Zbigniew Bogdan

3.      
Zmiany w kształceniu zawodowym i doradztwie edukacyjno-zawodowym od
1 września 2017 r.

nauczyciele  szkół zawodowych, doradcy
zawodowi, wychowawcy klas

Jolanta Grędzińska-Kosiorek

4.      
Zadania Samorządu Uczniowskiego w świetle nowej podstawy
programowej.

Opiekunowie samorządów uczniowskich

Jacek Rutkowski

V

Zadania nauczycieli w kontekście wprowadzanych zmian w systemie
oświaty.

1.      
Wychowanie i profilaktyka w szkole/placówce w kontekście programu
wychowawczo-profilaktycznego.
(w rotacyjnych panelach A i B)

nauczyciele, wychowawcy specjaliści
szkolni wszystkich etapów edukacyjnych

SP nr 1 w Olecku
ul. Kościuszki 20

8.09.2017
godz. 14.30

Małgorzata Burba
Zuzanna Hołubowicz

2.      
Realizacja programu wychowania fizycznego wg nowej podstawy
programowej.

nauczyciele  w-f

Zbigniew Bogdan

3.      
Zmiany w kształceniu zawodowym i doradztwie edukacyjno-zawodowym od
1 września 2017 r.

nauczyciele  szkół zawodowych, doradcy
zawodowi, wychowawcy klas

Jolanta Grędzińska-Kosiorek

4.      
Zadania Samorządu Uczniowskiego w świetle nowej podstawy
programowej.

opiekunowie samorządów uczniowskich

Jacek Rutkowski

VI


Konferencja startowa "Nauczyciel religii w obliczu aktualnych wyzwań i możliwości edukacyjnych  w kontekście priorytetów MEN i wytycznych Komisji Wychowania Katolickiego".

nauczyciele  religii wszystkich typów
szkół

Giżycko
Par. św. Kazimierza

28.08.17
godz. 9.00

Wydział Katechetyczny/
Z. Hołubowicz


Konferencja startowa "Nauczyciel religii w obliczu aktualnych wyzwań
i możliwości edukacyjnych  w kontekście priorytetów MEN i wytycznych Komisji Wychowania Katolickiego".

nauczyciele  religii wszystkich typów
szkół

Pisz
Par.
MB Ostrobramskiej

28.08.17
godz. 14.00

Wydział Katechetyczny/
Z. Hołubowicz


Konferencja startowa "Nauczyciel religii w obliczu aktualnych wyzwań
i możliwości edukacyjnych  w kontekście priorytetów MEN i wytycznych Komisji Wychowania Katolickiego".

nauczyciele  religii wszystkich typów
szkół

Ełk
CPA

29.08.17
godz. 9.00

Wydział Katechetyczny/
Z. Hołubowicz


Konferencja startowa "Nauczyciel religii w obliczu aktualnych wyzwań
i możliwości edukacyjnych  w kontekście priorytetów MEN i wytycznych Komisji Wychowania Katolickiego".

nauczyciele  religii wszystkich typów
szkół

Olecko
Par. NMP Królowej Polski

29.08.17
godz. 14.00

Wydział Katechetyczny/
Z. Hołubowicz


Nauczanie  WdŻwR w nowej rzeczywistości szkolnej.

nauczyciele  WdŻwR

W- M ODN Filia w Olecku

15.09.2017 godz.13 00

 Z. Hołubowicz

Skip to content