Konferencje sierpniowo-wrześniowe w roku szkolnym 2018 – 2019

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy i Nauczyciele Szkół i Placówek województwa warmińsko-mazurskiego,
serdecznie zapraszamy na coroczne sierpniowo-wrześniowe konferencje metodyczne.
Będziemy czuli się zaszczyceni, jeżeli zechcecie Państwo wziąć

w nich udział.
Z wyrazami szacunku
Dyrekcja i pracownicy W-M ODN w Olsztynie

Jednocześnie informujemy, że nie ma obowiązku wcześniejszego zgłaszania w nich swojego udziału.

Konferencje metodyczne 2018/2019 ̶ W-M ODN w Olsztynie

Lp. Temat konferencji/ problematyka Adresat Miejsce Termin Osoba odpowiedzialna za organizację/ prowadzący
1 Rozwój umiejętności kluczowych na zajęciach wychowania fizycznego nauczyciele wychowania fizycznego Zespół Szkół nr 1
w Kętrzynie
ul. Kazimierza Wielkiego 12
24.08.2018 r.
godz. 10.00-12.15
J. Rogowski
rogowski@wmodn.olsztyn.pl
89 522 85 15
2 Nauczanie etyki w szkole w kontekście zmian prawnych nauczyciele etyki W-M ODN
w Olsztynie
s. 206
27.08.2018 r.
godz. 10.00
B. Osik
osik@wmodn.olsztyn.pl
89 522 85 10
3 Rozwój umiejętności kluczowych na zajęciach wychowania fizycznego nauczyciele wychowania fizycznego Szkoła Podstawowa nr 1
w Nidzicy
ul. Mikołaja Kopernika 1
27.08.2018 r.
godz. 9.00-11.15
J. Rogowski
rogowski@wmodn.olsztyn.pl
89 522 85 15
4 „Rok dla Niepodległej”
Projekt edukacyjny na lekcji historii i wos
nauczyciele historii i wos w szkole podstawowej W-M ODN
w Olsztynie
s.105/106
27.08.2018 r.
godz. 10.00-13.00
E. Nosowicz
J. Rutkowski
nosowicz@wmodn.olsztyn.pl
89 522 85 19
5 Przemysł 4.0 – czwarta rewolucja przemysłowa
Konferencja odwołana
nauczyciele kształcenia zawodowego, doradcy zawodowi, zainteresowani nauczyciele UWM

Wydział Nauk Technicznych,
ul. Oczapowskiego 11

28.08.2018 r.

godz. 10.00-13.00

E. Wierczuk
wierczuk@wmodn.olsztyn.pl
89 522 85 10
6 Przetwarzanie danych osobowych przez nauczyciela religii
Konferencja odwołana
nauczyciele religii W-M ODN
w Olsztynie
s. 105/106
28.08.2018 r.

godz. 14.00

B. Osik
ks. M. Sawicki
ks. dr J. Zieliński
osik@wmodn.olsztyn.pl
89 522 85 10
7 Rozwój umiejętności kluczowych na zajęciach wychowania fizycznego nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego
I-III szkół podstawowych
W-M ODN
w Olsztynie
s. 201
28.08.2018 r. godz. 10.00-12.15 J. Rogowski
rogowski@wmodn.olsztyn.pl
89 522 85 15
8 Rozwój umiejętności kluczowych na zajęciach wychowania fizycznego nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych IV-VIII W-M ODN
w Olsztynie
s. 201
1.09.2018 r.
godz. 9.00-11.15
J. Rogowski
rogowski@wmodn.olsztyn.pl
89 522 85 15
9 Dziecięce eksploracje czyli  eksperymenty i doświadczenia w pracy z dziećmi przedszkolnymi nauczyciele przedszkola W-M ODN
w Olsztynie
s. 105/106
3.09.2018 r.
godz. 16.30
I. Jurczak
prof.  S. Czachorowski
A. Szarzyńska
jurczak@wmodn.olsztyn.pl
89 522 85 21
10 Jak pomóc dzieciom uczyć się z wykorzystaniem muzyki i innych środków wyrazu nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Szkoła Podstawowa nr 15 w Olsztynie
ul. Kętrzyńskiego 10
3.09.2018  r. godz.15.00 A. Spikert
A. Grabowski
spikert@wmodn.olsztyn.pl
89 522 85 21
11 Dziecięce eksploracje czyli  eksperymenty i doświadczenia w pracy z dziećmi przedszkolnymi nauczyciele przedszkola Szkoła Podstawowa  nr 1 w Olecku
ul. Kościuszki 20
5.09.2018 r.
godz.15.00
I. Jurczak
jurczak@wmodn.olsztyn.pl
89 522 85 21
12 Jak pomóc dzieciom uczyć się z wykorzystaniem muzyki i innych środków wyrazu nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Szkoła Podstawowa  nr 1 w Olecku
ul. Kościuszki 20
5.09. 2018 r.
godz. 15.00
A. Spikert
spikert@wmodn.olsztyn.pl
89 522 85 21
13 Emocje – fundamentalne, niezbędne i trudne w  pracy z uczniem z niepełnosprawnością.  Indywidualizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Nabór dokonany

nauczyciele szkół wszystkich typów i rodzajów W-M ODN
w Olsztynie
s. 105/106
5.09.2018  r.

godz. 14.00

M. Jasińska- Zamarja
J. Płuska- psycholog certyfikowany  w dziedzinie psychoterapii i seksuologii
jasinska@wmodn.olsztyn.pl89 522 85 16
14 Rozwój umiejętności kluczowych na zajęciach wychowania fizycznego nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych W-M ODN
w Olsztynie
s. 201
5.09.2018 r.
godz. 16.00-18.15
J. Rogowski
rogowski@wmodn.olsztyn.pl
89 522 85 15
15 Obserwacje i doświadczenia w nauczaniu  przyrody w klasie IV.

Jak oceniać ucznia, aby czuł się zmotywowany do uczenia się?

nauczyciele przyrody szkół podstawowych W-M ODN
w Olsztynie
s. 201
6.09.2018 r.

godz. 15.00-18.00

A. Szarzyńska
prof. UWM S. Czachorowski
W. Tański
L. Kalinowski
szarzynska@wmodn.olsztyn.pl
89 522 85 11
16 Egzamin ósmoklasisty z matematyki w latach 2019- 2021 nauczyciele matematyki szkół podstawowych z powiatów: kętrzyński, mrągowski (bez gminy Mikołajki), olsztyński i miasto Olsztyn, szczycieński, nidzicki, giżycki W-M ODN
w Olsztynie
s. 105/106
7.09.2018 r.

godz. 11.00

J. Paszuk
H. Sienkiewicz
paszuk@wmodn.olsztyn.pl89 522 85 14
17 Samokontrola ucznia twoim sprzymierzeńcem – uwarunkowania i sposoby rozwijania samokontroli u uczniów jako wzmacnianie wychowawczej funkcji szkoły pedagodzy, psychologowie szkolni, nauczyciele wszystkich typów szkół W-M ODN
w Olsztynie
s. 201
8.09.2018 r.
godz. 9.00-11.30
A. Kondrzycka
M. Jaroszewski
kondrzycka@wmodn.olsztyn.pl
89 522 85 15
17A Samokontrola ucznia twoim sprzymierzeńcem – uwarunkowania i sposoby rozwijania samokontroli u uczniów jako wzmacnianie wychowawczej funkcji szkoły pedagodzy, psychologowie szkolni, nauczyciele wszystkich typów szkół W-M ODN
w Olsztynie
s. 105
12.09.2018 r.
godz. 15.00-17.30
A. Kondrzycka
M. Jaroszewski
kondrzycka@wmodn.olsztyn.pl
89 522 85 15
18 Efektywne  strategie nauczania języka polskiego  w szkole podstawowej  w  kl. IV –VIII nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych aula I LO
w Olsztynie
ul. Mickiewicza 6
8.09.2018 r.

godz. 9.00-11.00

E. Jermacz
W. Tański
jermacz@wmodn.olsztyn.pl89 522 85 18
19 Zmiany programowe w szkole ponadpodstawowej – wpływ nowej podstawy programowej z języka polskiego na warsztat pracy nauczyciela polonisty nauczyciele języka polskiego ze szkół ponadpodstawowych aula I LO
w Olsztynie
ul. Mickiewicza 6
8.09.2018 r.

godz. 11.30-13.30

W. Tański
E. Jermacz
tanski@wmodn.olsztyn.pl
89 522 85 18
20 Egzamin ósmoklasisty z matematyki w latach 2019-2021 nauczyciele matematyki szkół podstawowych z powiatów: ełcki, gołdapski, olecki, piski, węgorzewski i gmina Mikołajki Szkoła Podstawowa   nr 1 w Olecku
ul. Kościuszki 20
8.09.2018 r.

godz. 11.00

H. Sienkiewicz
J. Paszuk
paszuk@wmodn.olsztyn.pl89 522 85 14
21 Zadania otwarte na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego nauczyciele języka angielskiego W-M ODN
w Olsztynies. 105/106
8.09.2018 r.

godz. 9.00-11.00

E. Szymborska
M. Strzyżewska
szymborska@wmodn.olsztyn.pl
89 522 85 16
23 Klub Aktywnego Dyrektora „Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły w roku szklonym 2018/2019 dyrektorzy szkół, przedszkoli, placówek oświatowych W-M ODN
w Olsztynie
s.105/106
19.09.2018 r.
godz. 10.00-13.30
Ewa Nosowicz
nosowicz@wmodn.olsztyn.pl
89 522 85 19
24 Obowiązki nauczyciela języków mniejszości narodowych w roku szkolnym 2018/2019 nauczyciele języka ukraińskiego oraz innych  mniejszości narodowych Szkoła Podstawowa   nr 8 z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach 14.09.2018 r.
godz. 14.00
L. Tchórz
25 Konferencja metodyczna nauczyciele informatyki i edukacji komputerowej W-M ODN
w Olsztynie
s. 105/106
15.09.2018 r.

godz. 9.00

L. Kalinowski
J. Brojek
jbrojek@wmodn.olsztyn.pl
89 522 85 20
26 Miejsce astronomii w nowej podstawie programowej z geografii. SkyView, Stellarium – „przenośne planetarium na urządzenia mobilne”.
Jak oceniać ucznia, aby czuł się zmotywowany do uczenia się?
nauczyciele geografii szkół podstawowych i ponadpodstawowych Olsztyńskie Planetarium
al. Piłsudskiego 38
17.09.2018 r.

godz. 15.00-18.00

A. Szarzyńska
W. Tański
L. Kalinowski
szarzynska@wmodn.olsztyn.pl
89 522 85 11
27 Konferencja metodyczna nauczyciele fizyki Olsztyńskie Planetarium
al. Piłsudskiego 38
20.09.2018 r.
godz. 12.00
L. Kalinowski
A. Szarzyńska
E. Plucińska
kalinowski@wmodn.olsztyn.pl
89 522 85 20

 

Konferencje metodyczne 2018/2019 ̶ W-M ODN w Olsztynie – wersja pdf

 

Konferencje metodyczne 2018/2019
̶ W-M ODN w Olsztynie – Filia w Olecku

Lp. Temat konferencji/ problematyka Adresat Miejsce Termin Osoba odpowiedzialna za organizację/ prowadzący
1 Zadania nauczycieli w kontekście wprowadzanych zmian w systemie oświaty. Zainteresowani nauczyciele SP 2 w Ełku

ul. Małeckich 1

4.09.2018
godz. 14.30
Zbigniew Bogdan/ konsultanci Filii
2 Zadania nauczycieli w kontekście wprowadzanych zmian w systemie oświaty. Zainteresowani nauczyciele SP nr 1 w Olecku
ul. Kościuszki 20
5.09.2018
godz. 15.00
Zbigniew Bogdan/ konsultanci Filii
3 Zadania nauczycieli w kontekście wprowadzanych zmian w systemie oświaty. Zainteresowani nauczyciele SP nr 1 w Gołdapi
ul. Szkolna 4
6.09.2018
godz. 14.30
Zbigniew Bogdan/ konsultanci Filii
4 Zadania nauczycieli w kontekście wprowadzanych zmian w systemie oświaty. Zainteresowani nauczyciele SP nr 2 w Węgorzewie
ul. Zamkowa 6
7.09.2018
godz. 14.30
Zbigniew Bogdan/ konsultanci Filii
5 Zadania nauczycieli w kontekście wprowadzanych zmian w systemie oświaty. Zainteresowani nauczyciele SP nr 1 w Piszu
ul. Klimentowskiego 2
10.09.2018
godz. 14.30
Zbigniew Bogdan/ konsultanci Filii
6 Zadania nauczycieli w kontekście wprowadzanych zmian w systemie oświaty. Zainteresowani nauczyciele SP nr 1 w Giżycku
ul. Gimnazjalna 1
11.09.2018
godz. 14.30
Zbigniew Bogdan/ konsultanci Filii
7

 

Katecheza wobec reformowanej polskiej szkoły.

 

Nauczycieli religii

 

Centrum Pastoralno Administracyjne w Ełku 28.08.2018 r.
godz. 9.00
Zuzanna Hołubowicz
Ks. Wojciech Kotarski
Parafia NMP Królowej Polski w Olecku 28.08.2018 r. godz. 14.00
Parafia św. Kazimierza
w Giżycku
29.08.2018 r.
godz. 9.00
Parafia M.B Ostrobramskiej w Piszu 29.08.2018 r.
godz. 14.00

 

Konferencje metodyczne 2018 ̶ W-M ODN w Olsztynie – Filia w Olecku wersja pdf

Możesz również polubić…

Skip to content