Konferencje sierpniowo-wrześniowe w roku szkolnym 2019 – 2020

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy i Nauczyciele Szkół i Placówek województwa warmińsko-mazurskiego,
serdecznie zapraszamy na coroczne sierpniowo-wrześniowe konferencje metodyczne.
Będziemy czuli się zaszczyceni, jeżeli zechcecie Państwo wziąć

w nich udział.
Z wyrazami szacunku
Dyrekcja i pracownicy W-M ODN w Olsztynie

Jednocześnie informujemy, że nie ma obowiązku wcześniejszego zgłaszania w nich swojego udziału.

Konferencje metodyczne 2019/2020 ̶ W-M ODN w Olsztynie

Lp.

Temat konferencji/ problematyka

Adresat

Miejsce

Termin

Osoba odpowiedzialna za organizację/ prowadzący

1

Sens w uczeniu – uczenie się z sensem – cała prawda o kompetencjach kluczowych w wychowaniu fizycznym

nauczyciele wychowania fizycznego klas IV-VIII

W-M ODN
w Olsztynie
s. 105

26.08.2019 r.
godz. 10.00-12.15

Józef Rogowski
rogowski@wmodn.olsztyn.pl

89 522 85 15

2

Zawody Szkolnictwa  Branżowego.  Plany i Programy nauczania w kształceniu branżowym
Wymagane zgłoszenie przez formularz rejestracyjny do dnia 25.08.2019 r.

nauczyciele szkół branżowych, doradcy zawodowi

W-M ODN
w Olsztynie
s. 201

27.08.2019 r.

godz. 10.00-13.00

Ewa Wierczuk
wierczuk@wmodn.olsztyn.pl

89 522 85 10

3

A może by tak GRYWALIZACJA?
– rozwój kompetencji kluczowych w wychowaniu fizycznym

nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej

W-M ODN
w Olsztynie
s. 105

30.08.2019 r.

godz. 10.00-12.15

Józef Rogowski
rogowski@wmodn.olsztyn.pl

89 522 85 15

4

Program wychowania fizycznego po nowemu
– kluczowy jest rozwój umiejętności kluczowych

nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych

W-M ODN
w Olsztynie
s. 201

Zamiana
terminu

2.09.2019 r.

godz. 12.00-14.15

Józef Rogowski
rogowski@wmodn.olsztyn.pl

89 522 85 15

5

Nowa podstawa programowa z historii w szkole średniej – sposoby realizacji.

nauczyciele historii szkół średnich

WMODN
w Olsztynie
s. 105

13.09.2019 r.

godz. 15.00

Ewa Nosowicz
Jacek Rutkowski
nosowicz@wmodn.olsztyn.pl

89 522 85 19

6

Kształcenie kompetencji komunikacji z wykorzystaniem TIK i rozwiązań LegoEducation

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Szkoła Podstawowa nr 15 w Olsztynie
ul. Kętrzyńskiego 10

2.09.2019 r.

godz. 15.30

Agnieszka Spikert

LegoEducation
spikert@wmodn.olsztyn.pl
89 522 85 21

7

Indywidualizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole. Organizacja zajęć rewalidacyjnych.
Temat przewodni: „Oswoić znaczy stworzyć więzy." - mój kolega ma  autyzm

Nabór dokonany

nauczyciele szkół wszystkich typów i rodzajów pracujący z uczniami  SPE

W-M ODN
w Olsztynie
s. 105

4.09.2019 r.

godz. 14.00

Maria Jasińska- Zamarja
Monika Pouch 

jasinska@wmodn.olsztyn.pl

89 522 85 16

8

Gdzie są testowane środki językowe na egzaminie ósmoklasisty? Wszędzie! Czyli jak i kiedy zacząć pracować z zadaniami egzaminacyjnymi

nauczyciele języka angielskiego ze szkół podstawowych

W-M ODN
w Olsztynie
s. 105

7.09.2019 r.

godz. 10.00

Elżbieta Szymborska

dr Monika Cichmińska
szymborska@wmodn.olsztyn.pl
89 522 85 16

9

Kształcenie sprawności językowej uczniów w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

I LO w Olsztynie

ul. Mickiewicza 6

(aula)

7.09.2019 r.

godz. 10.00-12.00

Elżbieta Jermacz
prof. UG, dr hab.
Aneta Lewińska
jermacz@wmodn.olsztyn.pl

89 522 85 18

10

Kształcenie sprawności językowej uczniów w szkole ponadpodstawowej zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego.

nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych

I LO w Olsztynie

ul. Mickiewicza 6

(aula)

7.09.2019 r.

godz. 12.00-14.00

Wojciech Tański

prof. UG, dr hab.
Aneta Lewińska
tanski@wmodn.olsztyn.pl
89 522 85 18

11

Rozbudzanie ciekawości na lekcjach etyki
Wymagane zgłoszenie przez formularz rejestracyjny do dnia 5.09.2019 r.

nauczyciele etyki

W-M ODN
w Olsztynie

s. 206

7.09.2019 r.

godz. 10.00-11.30

Bożena Osik

Agnieszka Adamska
osik@wmodn.olsztyn.pl
89 522 85 10

12

Kształcenie kompetencji komunikacji z wykorzystaniem TIK i rozwiązań LegoEducation

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Szkoła Podstawowa   nr 1 w Olecku
ul. Kościuszki 20

9.09.2019 r.

godz. 15.00

Agnieszka Spikert

LegoEducation
spikert@wmodn.olsztyn.pl
89 522 85 21

13

Wykorzystanie wyników egzaminów po klasie VIII i maturalnego do planowania pracy dydaktycznej z matematyki

nauczyciele matematyki szkół w powiatach: węgorzewski, gołdapski, giżycki, olecki, piski, ełcki, oraz w gminie Mikołajki

Szkoła Podstawowa   nr 1 w Olecku
ul. Kościuszki 20

9.09.2019 r.

godz. 15.00

Henryk  Sienkiewicz

Józef Paszuk
paszuk@wmodn.olsztyn.pl

89 522 85 14

14

Kształcenie kompetencji komunikacji z wykorzystaniem narzędzi TIK i rozwiązań Lego Education

nauczyciele przedszkola

Szkoła Podstawowa   nr 1 w Olecku
ul. Kościuszki 20

9.09.2019 r.

godz. 15.00

Iwona Jurczak
jurczak@wmodn.olsztyn.pl

89 522 85 21

15

Nauczanie geografii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
– podstawa programowa kształcenia ogólnego, program nauczania, plan pracy, podręcznik. Aktualności geograficzno-astronomiczne

nauczyciele geografii szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Olsztyńskie Planetarium
al. Piłsudskiego 38

10.09.2019 r.

godz. 15.00-18.30

Alicja Szarzyńska

Leszek Kalinowski Wojciech Tański
szarzynska@wmodn.olsztyn.pl
89 522 85 11

16

Kształcenie kompetencji komunikacji z wykorzystaniem narzędzi TIK i rozwiązań Lego Education

nauczyciele przedszkola

W-M ODN
w Olsztynie
s. 105

11.09.2019 r.

Iwona Jurczak
jurczak@wmodn.olsztyn.pl

89 522 85 21

17

Nauczanie fizyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej – podstawa programowa kształcenia ogólnego, program nauczania, plan pracy, podręcznik.

nauczyciele fizyki
szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Olsztyńskie Planetarium
al. Piłsudskiego 38

11.09.2019 r.
godz. 12.00

Leszek Kalinowski
Alicja Szarzyńska
Wojciech Tański

Elżbieta Plucińska
kalinowski@wmodn.olsztyn.pl

89 522 85 20

18

Skąd się bierze udana relacja z uczniem?

O prostej i zarazem trudnej sztuce widzenia i rozumienia

nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, wychowawcy,
specjaliści szkolni

W-M ODN
w Olsztynie
s. 105

11.09.2019 r.

godz. 15.00-17.00

Marcin Jaroszewski
Anna Kondrzycka
kondrzycka@wmodn.olsztyn.pl

89 522 85 15

19

Prawo oświatowe dla nauczycieli języków mniejszości narodowych i etnicznych

nauczyciele języka ukraińskiego oraz innych  mniejszości narodowych

Szkoła Podstawowa   nr 8 z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach
ul. Leśna 1

20.09.2019 r.
godz. 14.00

Lubomira Tchórz

605 303 206

20

Skąd się bierze udana relacja z uczniem?

O prostej i zarazem trudnej sztuce widzenia i rozumienia

nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, wychowawcy,
specjaliści szkolni

W-M ODN
w Olsztynie
s. 201

14.09.2019 r.

godz. 9.00- 11.00

Marcin Jaroszewski
Anna Kondrzycka
kondrzycka@wmodn.olsztyn.pl

89 522 85 15

21

Konferencja metodyczna

nauczyciele informatyki i edukacji komputerowej

W-M ODN
w Olsztynie

s. 214

14.09.2019 r.

godz. 9.00

Leszek Kalinowski
Janusz Brojek
jbrojek@wmodn.olsztyn.pl

89 522 85 20

22

Wykorzystanie wyników egzaminów po klasie VIII i maturalnego do planowania pracy dydaktycznej z matematyki

nauczyciele matematyki szkół w powiatach: olsztyński, m. Olsztyn, nidzicki, szczycieński, mrągowski, kętrzyński

W-M ODN
w Olsztynie
s. 201

14.09.2019 r.

godz. 10.30

Henryk  Sienkiewicz

Józef Paszuk
paszuk@wmodn.olsztyn.pl

89 522 85 14

Konferencje metodyczne 2019/2020 ̶ W-M ODN w Olsztynie - wersja pdf

Konferencje metodyczne 2019/2020
̶ W-M ODN w Olsztynie - Filia w Olecku

Lp.

Temat konferencji/ problematyka

Adresat

Miejsce

Termin

Osoba odpowiedzialna za organizację/ prowadzący

Nauczyciele  szkół ponadpodstawowych z powiatów Gołdap i Węgorzewo

1

Kompetencje przyszłości a zmiany programowe w kształceniu zawodowym od 1 września 2019 r.

nauczyciele przedmiotów zawodowych

ZSZ w Gołdapi
ul. Jaćwieska 14

9.09.2019 poniedziałek godz. 14.00

Jolanta
Grędzińska-Kosiorek

2

Organizacja i warunki realizacji procesu nauczania- uczenia się w szkole ponadpodstawowej zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

zainteresowani nauczyciele różnych przedmiotów szkół ponadpodstawowych

Małgorzata Burba

3

Realizacja nowej podstawy programowej z historii.

nauczyciele historii szkół  ponadpodstawowych

Jacek Rutkowski

4

Realizacja nowej podstawy programowej z wychowania

fizycznego.

nauczyciele wychowania fizycznego szkół  ponadpodstawowych

Zbigniew Bogdan

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych z powiatu Pisz

1

Kompetencje przyszłości a zmiany programowe w kształceniu zawodowym od 1 września 2019 r.

nauczyciele przedmiotów zawodowych

ZSZ w Piszu
ul. Gizewiusza 3

11.09.2019 środa

godz. 14.00

Jolanta
Grędzińska-Kosiorek

 

2

Organizacja i warunki realizacji procesu nauczania- uczenia się w szkole ponadpodstawowej zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

zainteresowani nauczyciele różnych przedmiotów szkół ponadpodstawowych

Małgorzata Burba

3

Realizacja nowej podstawy programowej z historii.

nauczyciele historii szkół  ponadpodstawowych

Jacek Rutkowski

4

Realizacja nowej podstawy programowej z wychowania fizycznego.

nauczyciele wychowania fizycznego szkół  ponadpodstawowych

Zbigniew Bogdan

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych z powiatu Olecko i Giżycko

1

Realizacja nowej podstawy programowej z wychowania

fizycznego.

nauczyciele wychowania fizycznego szkół  ponadpodstawowych

W-M ODN Filia
w Olecku
ul. Pl. Wolności 2

10.09.2019
godz. 12.00

Zbigniew Bogdan

2

Organizacja i warunki realizacji procesu nauczania- uczenia się w szkole ponadpodstawowej zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

zainteresowani nauczyciele różnych przedmiotów szkół ponadpodstawowych

12.09.2019
godz. 14.30

Małgorzata Burba

3

Realizacja nowej podstawy programowej z historii.

nauczyciele historii szkół  ponadpodstawowych

17.09.2019
godz. 14.00

Jacek Rutkowski

4

Kompetencje przyszłości a zmiany programowe w kształceniu zawodowym od 1 września 2019 r.

nauczyciele przedmiotów zawodowych

18.09.2019
godz. 14.00

Jolanta
Grędzińska-Kosiorek

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych z powiatu Ełk

1

Kompetencje przyszłości a zmiany programowe w kształceniu zawodowym od 1 września 2019 r.

nauczyciele przedmiotów zawodowych

ZS nr 1 w Ełku
ul. 11 Listopada 24

12.09.2019

czwartek
godz. 14.00

Jolanta
Grędzińska-Kosiorek

2

Realizacja nowej podstawy programowej z historii.

nauczyciele historii szkół  ponadpodstawowych

Jacek Rutkowski

3

Realizacja nowej podstawy programowej z wychowania

fizycznego.

nauczyciele wychowania fizycznego szkół  ponadpodstawowych

Zbigniew Bogdan

Nauczyciele  religii i WdŻwR

1

Kompetencje kluczowe na lekcjach religii. Zadania nauczycieli  religii w kontekście wprowadzanych zmian w systemie oświaty i wytycznych Komisji Wychowania Episkopatu Polski.

nauczyciele religii wszystkich etapów edukacyjnych

Parafia św. Kazimierza w Giżycku

28.08.2019 r.  godz.9 00

Ks. dr W. Kotarski
Z. Hołubowicz

2

Parafia NMP królowej Polski w Olecku

28.08.2019 r.  godz.14 00

3

Centrum Oświatowo Dydaktyczne w Ełku

29.08.2019 r. godz.9 00

4

Parafia MB Ostrobramskiej
w Piszu

29.08.2019 r. godz.14  00

5

Miłość czy zakochanie? Jak realizować treści nauczania na zajęciach WdŻwR z Podstawą Programową. Nauczyciele WdŻwR wszystkich etapów edukacyjnych W-M ODN Filia w Olecku 9.09.2019 r.
godz. 13.00
Zuzanna Hołubowicz

Konferencje metodyczne 2019 ̶ W-M ODN w Olsztynie - Filia w Olecku wersja pdf

Możesz również polubić…

Skip to content