Konferencje sierpniowo-wrześniowe w roku szkolnym 2021/22

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy i Nauczyciele Szkół i Placówek województwa warmińsko-mazurskiego,
serdecznie zapraszamy na coroczne sierpniowo-wrześniowe konferencje metodyczne.
Będziemy czuli się zaszczyceni, jeżeli zechcecie Państwo wziąć w nich udział.
Z wyrazami szacunku
Dyrekcja i pracownicy W-M ODN w Olsztynie

Szanowni Państwo, w tym roku prosimy o zarejestrowanie się online na wybraną przez siebie konferencję metodyczną.
Tylko osoby zarejestrowane będą mogły otrzymać informację o formie prowadzenia konferencji w sytuacji, kiedy nastąpi jej zmiana ze stacjonarnej na zdalną.

Konferencje sierpniowo-wrześniowe w roku szkolnym 2021 – 2022

Lp.

Temat konferencji/ problematyka

Adresat

Miejsce realizacji

Termin

Osoba odpowiedzialna za organizację/ prowadzący

KON-01

Ocenianie w różnych koncepcjach nauczania matematyki

nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych

LO I Ostróda

23.08.2021 r.
 godz. 11.00-13.15

W. Andruszkiewicz

KON-02

Ocenianie w różnych koncepcjach nauczania matematyki

nauczyciele matematyki szkół podstawowych

LO I Ostróda

23.08.2021 r.
 godz. 11.00-13.15

J. Majewska

KON-04

Przedszkole na widelcu - dobre praktyki żywieniowe w przedszkolu

nauczyciele przedszkola

W-M ODN

s. 105

25.08.2021 r.
 godz. 16.30-19.30

I. Jurczak
J. Grican

KON-05

Wychowanie fizyczne miejscem relacji

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

W-M ODN
s. 201

25.08.2021 r.
 godz. 9.00-11.15

J. Rogowski

KON-06

Konferencja metodyczna "Obserwatorium Mikołaja Kopernika. Modelowanie zaćmień Słońca i Księżyca za pomocą tellurium"

nauczyciele geografii szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz zainteresowani

Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne

26.08.2021 r.
 godz. 10.00-13.00

A. Szarzyńska
L. Kalinowski

KON-07

Konferencja metodyczna dla nauczycieli fizyki "Obserwatorium Mikołaja Kopernika. Doświadczenia fizyczne”

nauczyciele fizyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz zainteresowani

Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne

26.08.2021 r.
 godz. 10.00-13.00

L. Kalinowski
J. Majewska
A. Szarzyńska

KON-08

Wychowanie fizyczne miejscem relacji

nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych klas IV-VIII

W-M ODN
s. 201

26.08.2021 r.
 godz. 9.00-11.15

J. Rogowski

KON-09

Teka edukacyjna „Policja Państwowa 1919-1939”

nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie

WMODN
s. 201

27.08.2021 r.
 godz. 11.00-00.00

I. Jóźwiak

KON-10

Wychowanie fizyczne miejscem relacji

nauczyciele wf szkół ponadpodstawowych

W-M ODN
s. 105

27.08.2021 r.
 godz. 9.00-11.15

J. Rogowski

KON-11

Konferencja metodyczna dla nauczycieli informatyki
"Rozwój sportów elektronicznych - szanse, zagrożenia, wyzwania współczesnego świata"

nauczyciele informatyki i edukacji komputerowej

on-line

30.08.2021 r.
 godz. 15.00-18.00

L. Kalinowski
J. Brojek
P. Kowalski

KON-12

Sposoby wykorzystania informatora maturalnego na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej

nauczyciele języka polskiego w szkole ponadpodstawowej

on-line

30.08.2021 r.
 godz. 16.00-17.30

W. Tański
W. Zielińska

KON-13

Wpływ inteligencji emocjonalnej ucznia na jego sukces edukacyjny

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

SP nr 15 w Olsztynie
ul. Kętrzyńskiego 10

1.09.2021 r.
 godz. 15.30-17.00

A. Spikert
E. Kopacka

KON-14

Od komórki do organizmu. Aktualności biologiczne

nauczyciele biologii

WMODN
s.105

1.09.2021 r.
 godz. 13.30

A. Chałupa

KON-15

Nauczyciel muzyki wspierającym uczniów w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią. Dobór utworów do słuchania i grania

nauczyciele muzyki z miasta Olsztyn i powiatów olsztyńskiego i ostródzkiego

on-line

2.09.2021 r.
 godz. 17.00-20.00

A. Zmysłowski

KON-16

Pobudzanie do logicznego myślenia

nauczyciele etyki

on-line

3.09.2021 r.
 godz. 10.00-12.15

B. Osik

KON-17

Zadbaj o siebie i ucznia. Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów w zakresie wsparcia uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi praktyce szkolnej.

nauczyciele szkół wszystkich typów i rodzajów pracujący z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi

on-line

3.09.2021 r.
 godz. 15.30-17.30

M. Jasińska-Zamarja

KON-18

Nauczyciel muzyki wspierającym uczniów w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią. Dobór utworów do słuchania i grania

nauczyciele muzyki z powiatów: kętrzyńskiego, działdowskiego, szczycieńskiego, m

on-line

3.09.2021 r.
 godz. 17.00-20.00

A. Zmysłowski

KON-19

„Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów”. O terapeutycznej  roli  literatury  i dobrostanie nauczyciela polonisty w czasach pandemii

nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

on-line

4.09.2021 r.
 godz. 10.00-12.00

E. Jermacz
K. Pietrzyk
P. Wyszkowski

KON-20

Wpływ inteligencji emocjonalnej ucznia na jego sukces edukacyjny

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

on-line

4.09.2021 r.
 godz. 10.00-11.30

A. Spikert
E. Kopacka

KON-21

Ocenianie w nauczaniu zdalnym/hybrydowym

nauczyciele matematyki

on-line

8.09.2021 r.
 godz. 14.00-17.00

J. Paszuk

KON-22

Wydarzenie czy doświadczenie? Świat realny i wirtualny po pandemii - uciążliwa hybryda czy spójna całość?

nauczyciele, wychowawcy i specjaliści pracujący w szkołach

WMODN
s. 105

8.09.2021 r.
 godz. 14.30-17.30

A. Kondrzycka
M. Jaroszewski
M. Potasznik

KON-23

Jak oceniać na lekcjach języków obcych, by motywować?

nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego

on-line

8.09.2021 r.
 godz. 16.00-19.00

A. Kubińska
A. Lichy

KON-24

Zadbaj o siebie i ucznia. Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów w zakresie wsparcia uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi praktyce szkolnej.

nauczyciele szkół wszystkich typów i rodzajów pracujący z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi

on-line

10.09.2021 r.
 godz. 15.30-17.30

M. Jasińska-Zamarja

KON-25

Uczniowie mniejszości ukraińskiej oraz dzieci cudzoziemskie  z Ukrainy w polskim systemie  oświaty. Co powinien wiedzieć  nauczyciel języka ukraińskiego.

nauczyciele języka mniejszości ukraińskiej

on-line

10.09.2021 r.
 godz. 16.00-18.15

L. Tchórz

KON-26

Wydarzenie czy doświadczenie? Świat realny i wirtualny po pandemii - uciążliwa hybryda czy spójna całość?

nauczyciele, wychowawcy i specjaliści pracujący w szkołach

WMODN
s.201

11.09.2021 r.
 godz. 12.30-15.30

A. Kondrzycka
M. Jaroszewski
M. Potasznik

KON-27

Pisanie na egzaminie ósmoklasisty: strategie i pomysły

nauczyciele języka angielskiego ze szkół podstawowych

on-line

22.09.2021 r.
 godz. 15.00-16.30

E. Szymborska
E. Moczulska

Konferencje metodyczne 2021/22 ̶ W-M ODN w Olsztynie - wersja pdf

Możesz również polubić…

Skip to content