Konferencje sierpniowo-wrześniowe w roku szkolnym 2022/23

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy i Nauczyciele Szkół i Placówek województwa warmińsko-mazurskiego,
serdecznie zapraszamy na bezpłatne coroczne sierpniowo-wrześniowe konferencje metodyczne.
Będziemy czuli się zaszczyceni, jeżeli zechcecie Państwo wziąć w nich udział.
Z wyrazami szacunku
Dyrekcja i pracownicy W-M ODN w Olsztynie

Szanowni Państwo, w tym roku prosimy o zarejestrowanie się online na wybraną przez siebie konferencję metodyczną.

Konferencje sierpniowo-wrześniowe w roku szkolnym 2022 – 2023

Lp.

Temat konferencji/ problematyka

Adresat

Miejsce realizacji

Termin

Osoba odpowiedzialna za organizację/ prowadzący

KON-01

Ukraińskie dziedzictwo kulturowe na północnych ziemiach Polski i jego rola w rozwoju tożsamości narodowej Ukraińców na przestrzeni 75 lat. Część I

nauczyciele języka ukraińskiego, historii i kultury Ukrainy

SP nr 8 z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach

8.07.2022 r.
 godz. 17.00-19.30

L. Tchórz

KON-02

Konferencja metodyczna – pomoc psychologiczno-pedagogiczna, edukacja zdrowotna, wychowanie fizyczne

pedagodzy, psychologowie, nauczyciele wychowania fizycznego, zainteresowani nauczyciele i specjaliści szkolni

W-M ODN

sala 201

24.08.2022 r.
 godz. 15.00-17.30

M. Jaroszewski
A. Kondrzycka
J. Rogowski
M. Potasznik

KON-03

Rodzice i nauczyciele wychowania fizycznego – partnerzy w wychowaniu

zainteresowani nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych
ul. Grunwaldzka 13 Ostróda

25.08.2022 r.
 godz. 9.30-12.15

J. Rogowski

KON-04

Ukraińskie dziedzictwo kulturowe na północnych ziemiach Polski i jego rola w rozwoju tożsamości narodowej Ukraińców na przestrzeni 75 lat. Część II

nauczyciele języka ukraińskiego, historii i kultury Ukrainy

SP nr 8 z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach

25.08.2022 r.
 godz. 17.00-19.30

L. Tchórz

KON-05

Rodzice i nauczyciele wychowania fizycznego – partnerzy w wychowaniu.

zainteresowani nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
w Szczytnie
ul. Janusza Korczaka 4

30.08.2022 r.
 godz. 9.30-12.15

J. Rogowski

KON-06

Egzamin maturalny z matematyki w formule 2023 i 2024

nauczyciele matematyki

LO I w Ostródzie
ul. Drwęcka 2

26.08.2022 r.
 godz. 14.00-16.00

W. Andruszkiewicz

KON-07

Konferencja metodyczna dla nauczycieli plastyki

nauczyciele plastyki

SP nr 34 Olsztynie
ul Herdera 3

29.08.2022 r.
 godz. 9.00-11.00

B. Wiśniewska-Sielaszuk

KON-08

Nowa matura – nowe wyzwania

nauczyciele języka angielskiego ze szkół ponadpodstawowych

W-M ODN
sala 201

29.08.2022 r.
 godz. 15.00-16.30

E. Szymborska
D. Kulesza
A. Lichy

KON-09

Bezpieczeństwo państwa – nowe treści i umiejętności w podstawie programowej.

nauczyciele uczący edukacji dla bezpieczeństwa, doradcy zawodowi, wychowawcy, zainteresowani nauczyciele

W-M ODN
sala 105

30.08.2022 r.
 godz. 10.00-13.30

E. Wierczuk

KON-10

Konferencja metodyczna „Kosmiczny wymiar edukacji”

nauczyciele geografii szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz zainteresowani

Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie

30.08.2022 r.
 godz. 10.00-13.00

A. Szarzyńska
dr J. Szubiakowski

KON-11

Konferencja metodyczna „Kosmiczny wymiar edukacji”

nauczyciele fizyki szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz zainteresowani

Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie

30.08.2022 r.
 godz. 10.00-13.00

L. Kalinowski
dr J. Szubiakowski

KON-12

Edukacja przez ruch jako wyznacznik pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Spintegracja – Olsztyn ul. Kościuszki 92/16U

1.09.2022 r.
 godz. 16.00-17.30

A. Spikert
Z. Jastrzębska- Krajewska
E. Kopacka

KON-13

Konferencja metodyczna 2022 – pomoc psychologiczno-pedagogiczna, edukacja zdrowotna, wychowanie fizyczne

pedagodzy, psychologowie, nauczyciele wychowania fizycznego, zainteresowani nauczyciele i specjaliści szkolni

W-M ODN

sala 105

3.09.2022 r.
 godz. 9.00-11.30

M. Jaroszewski
A. Kondrzycka
J. Rogowski
M. Potasznik

KON-14

Konferencja metodyczna dla nauczycieli informatyki.
„Długopisy 3D w edukacji”

nauczyciele informatyki i edukacji komputerowej

online

3.09.2022 r.
 godz. 9.00-12.00

L. Kalinowski
P. Kowalski

KON-15

Edukacja przez ruch jako wyznacznik pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

SP nr 2 w Olecku
ul. Słowiańska 1

3.09.2022 r.
 godz. 11.00-13.00

A. Spikert
E. Kopacka

KON-16

Mniejsze nakłady – większe efekty dydaktyczne. Skuteczny polonista w szkole ponadpodstawowej

nauczyciele języka polskiego w szkole ponadpodstawowej

SP nr 2 w Olecku
ul. Słowiańska 1

3.09.2022 r.
 godz. 11.00-13.15

W. Tański

KON-17

Mniejsze nakłady – większe efekty dydaktyczne. Skuteczny polonista w szkole podstawowej

nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej

SP nr 2 w Olecku
ul. Słowiańska 1

3.09.2022 r.
 godz. 11.00-13.15

E. Kiryła

KON-18

Zabawy stymulujące zmysły

nauczyciele przedszkola

SP nr 2 w Olecku
ul. Słowiańska 1

3.09.2022 r.
 godz. 11.00-13.00

I. Jurczak
J. Grican

KON-19

Zmiany w egzaminach zewnętrznych z matematyki od roku szkolnego 2022/2023

nauczyciele matematyki  z powiatów
oleckiego, gołdapskiego, ełckiego, giżyckiego, piskiego

SP nr 2 w Olecku
ul. Słowiańska 1

3.09.2022 r.
 godz. 11.00-14.00

J. Paszuk
W. Andruszkiewicz
H. Sienkiewicz

KON-20

Dobrostan nauczyciela kluczem do harmonijnego rozwoju dziecka

nauczyciele przedszkola

W-M ODN

sala 201

6.09.2022 r.
 godz. 16.30-18.30

I. Jurczak
J. Grican
K. Śliwińska

KON-21

Pedagog do zadań specjalnych? Zadania i powinności pedagoga specjalnego od 1 września 2022 r.

pedagodzy specjalni w szkołach wszystkich typów i rodzajów pracujący z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi

W-M ODN

sala 105

10.09.2022 r.
 godz. 9.00-12.00

M. Jasińska-Zamarja

KON-22

Mniejsze nakłady – większe efekty dydaktyczne. Skuteczny polonista w szkole podstawowej

nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej

I LO w Olsztynie
ul. Mickiewicza 6

10.09.2022 r.
 godz. 9.00-11.15

E. Kiryła
W. Tański
K. Pietrzyk

KON-23

Bum bum rurki – kolorowa przygoda na lekcjach muzyki

nauczyciele muzyki z Olsztyna i powiatów olsztyńskiego, ostródzkiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, szczycieńskiego, nidzickiego, działdowskiego

W-M ODN

sala 202

10.09.2022 r.
 godz. 10.00-12.00

A. Zmysłowski

KON-24

Inspiracje metodyczne nauczyciela etyki

nauczyciele etyki

online
oraz
W-M ODN

sala 204

10.09.2022 r.
 godz. 10.00-12.15

B. Osik
 przedstawiciel czasopisma „Filozofuj!”
i portalu filozofuj.eu

KON-25

Zmiany na egzaminach zewnętrznych z matematyki, od roku szkolnego 2022/2023

nauczyciele matematyki z powiatów kętrzyńskiego, mrągowskiego, szczycieńskiego, nidzickiego, olsztyńskiego i m. Olsztyna

W-M ODN
sala 201

7.09.2022 r.
 godz. 14.00-17.00

J. Paszuk
W. Andruszkiewicz
H. Sienkiewicz
przedstawiciel OKE Łomża

KON-26

Mniejsze nakłady – większe efekty dydaktyczne. Skuteczny polonista w szkole ponadpodstawowej

nauczyciele języka polskiego w szkole ponadpodstawowej

I LO w Olsztynie
ul. Mickiewicza 6

10.09.2022 r.
 godz. 11.30-13.45

W. Tański
E. Kiryła
W. Zielińska

KON-27

Konferencja nauczycieli języka niemieckiego.  Przedstawienie oferty warsztatowej i form współpracy w roku szkolnym 2022/23. Jak poradzić sobie z nagłym zastępstwem w chaosie szkolnym?

nauczyciele języka niemieckiego

online

12.09.2022 r.
 godz. 17.00-19.00

A. Kubińska

KON-28

Współpraca  nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole od 1 września 2022 r.

nauczyciele, nauczyciele specjaliści szkół wszystkich typów i rodzajów pracujący z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi

online

17.09.2022 r.
 godz. 9.00-12.00

M. Jasińska-Zamarja

KON-29

Wychowanie do życia w rodzinie: rodzice i nauczyciele partnerzy w wychowywaniu.

nauczyciele wychowania do życia w rodzinie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

W-M ODN

sala 105

17.09.2022 r.
 godz. 10.00-12.30

E. Kiryła
J. Rogowski

 

Konferencje metodyczne 2022/23   ̶   W-M ODN w Olsztynie Filia Olecko

Lp.

Temat konferencji/ problematyka

Adresat

Miejsce

Termin

Osoba odpowiedzialna za organizację/ prowadzący

Nauczyciele z powiatu gołdapskiego i węgorzewskiego

KON-01/F

Kształcenie zawodowe a nowe sposoby nabywania kwalifikacji w kontekście idei uczenia się przez całe życie. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030

nauczyciele przedmiotów zawodowych, wychowawcy, doradcy zawodowi

SP nr 1  w Gołdapi
ul. Szkolna 4

6.09.2023 wtorek
godz. 14.00

J. Grędzińska-Kosiorek

KON-02/F

Wzmacnianie czynników chroniących i budowanie odporności psychicznej u uczniów

zainteresowani nauczyciele/ wychowawcy, pedagodzy szkolni, nauczyciele świetlic szkolnych

M. Burba

KON-03/F

Rocznice historyczne w pracy szkoły

zainteresowani nauczyciele

J. Rutkowski

KON-04/F

Nowe wyzwania w zajęciach WF w roku szkolnym 2022/23

nauczyciele wychowania fizycznego  SP i SPP

Z. Bogdan

KON-05/F

„Czy ocenianie jest OK? – innowacja pedagogiczna”

zainteresowani nauczyciele

M. Rózio

Nauczyciele z powiatu piskiego i giżyckiego

KON-06/F

Kształcenie zawodowe a nowe sposoby nabywania kwalifikacji w kontekście idei uczenia się przez całe życie. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030

nauczyciele przedmiotów zawodowych, wychowawcy, doradcy zawodowi

SP nr 1 w Piszu
ul. dra W. Klementowskiego 2

7.09.2022 środa

godz. 14.00

J. Grędzińska-Kosiorek

KON-07/F

Wzmacnianie czynników chroniących i budowanie odporności psychicznej u uczniów

zainteresowani nauczyciele/ wychowawcy, pedagodzy szkolni, nauczyciele świetlic szkolnych

M. Burba

KON-08/F

Rocznice historyczne w pracy szkoły

zainteresowani nauczyciele 

J. Rutkowski

KON-09/F

Nowe wyzwania w zajęciach WF w roku szkolnym 2022/23

nauczyciele wychowania fizycznego  SP i SPP

Z. Bogdan

KON-10/F

„Czy ocenianie jest OK? – innowacja pedagogiczna”

zainteresowani nauczyciele

M. Rózio

Nauczyciele z powiatu oleckiego i ełckiego

KON-11/F

Nowe wyzwania w zajęciach WF w roku szkolnym 2022/23

nauczyciele wychowania fizycznego SP i SPP

W-M ODN
Filia w Olecku
ul. Pl. Wolności 2

8.09.2022
godz. 14.00

Z. Bogdan

KON-12/F

Wzmacnianie czynników chroniących i budowanie odporności psychicznej u uczniów

zainteresowani nauczyciele/ wychowawcy, pedagodzy szkolni, nauczyciele świetlic szkolnych

W-M ODN
Filia w Olecku
ul. Pl. Wolności 2

12.09.2022
godz. 14.30

M. Burba

KON-13/F

Rocznice historyczne w pracy szkoły

zainteresowani nauczyciele 

W-M ODN
Filia w Olecku
ul. Pl. Wolności 2

14.09.22
godz. 14.00

J. Rutkowski

KON-14/F

Kształcenie zawodowe a nowe sposoby nabywania kwalifikacji w kontekście idei uczenia się przez całe życie. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030

nauczyciele przedmiotów zawodowych, wychowawcy, doradcy zawodowi

W-M ODN
Filia w Olecku
ul. Pl. Wolności 2

13.09.2022
godz.14.30

J. Grędzińska-Kosiorek

Nauczyciele  religii

KON-15/F

Nauczyciel religii wobec aktualnych wyzwań w kontekście zmian w KN oraz priorytetów MEN

zainteresowani 
nauczyciele religii

Giżycko

23.08.22
godz. 9.00-12.00

M. Rózio

KON-16/F

Nauczyciel religii wobec aktualnych wyzwań w kontekście zmian w KN oraz priorytetów MEN

zainteresowani 
nauczyciele religii

Pisz

24.08.22
godz. 9.00-12.00

M. Rózio

KON-17/F

Nauczyciel religii wobec aktualnych wyzwań w kontekście zmian w KN oraz priorytetów MEN

zainteresowani 
nauczyciele religii

Ełk

25.08.22
godz. 9.00-12.00

M. Rózio

Konferencje metodyczne 2022/23 ̶ W-M ODN w Olsztynie – wersja pdf

Możesz również polubić…

Skip to content