Konkurs dla uczczenia 1050 rocznicy Chrztu Polski

Konkurs dla uczczenia 1050 rocznicy Chrztu Polski dla Szkół Delegatury Kuratorium Oświaty w Ełku z okazji 1050-lecia Chrztu Polski
”Tak Polska się zaczęła-refleksja dla teraźniejszości i przyszłości”.

Patronat nad konkursem objęli: J.E. ks. Bp Jerzy Mazur – Biskup Ełcki, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz , Starosta Powiatu Ełckiego Marek Chojnowski.

Organizatorami konkursu są: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Filia w Olecku, Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, Muzeum Historyczne w Ełku, Wydział Katechetyczny Ełckiej Kurii Diecezjalnej, Ełckie Centrum Kultury, Caritas Diecezji Ełckiej.

Celem konkursu jest uczczenie ważnej dla Polaków 1050. rocznicy Chrztu Polski.

Adresatami konkursu są dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, szkół i ośrodków specjalnych oraz członkowie rodzin uczniów zainteresowanych tą tematyką. Udział uczniów, nauczycieli i rodziców w konkursie jest dobrowolny.

Koordynator przedsięwzięcia Zuzanna Hołubowicz
nauczyciel konsultant W-M ODN w Olsztynie Filia w Olecku
tel. 87 621 78 13, 605 075 295  lub e-mail holubowicz@wmodn.olsztyn.pl.

Więcej informacji.
Wzór protokołu z przebiegu szkolnego etapu konkursu

Możesz również polubić…

Skip to content